IISG

blz. 18:
'He moe, lieve moe, riep de knaap, die intusschen naar het vensterraam, was gesneld, wat zou die leelijke man hier komen doen? Dat is een Zigeuner, kind, sprak zij, hevig ontsteld, ga spoedig je pa roepen.'

Het gestolen kind. Droeve en blijde dagen / F.H. van Leent. - Alkmaar,
1903

Signatuur:
2002/3257
top