IISG

blz. 27:
'Had hij op dat oogenblik achter zich gekeken, hij zou tot zijn grooten schrik gezien hebben, hoe de de jonge Heiden onhoorbaar voorzichtig de mand met eieren tilde uit het heidekruid, hoe hij daarna even geruischloos als hij naderbij geslopen was, zich ook weer terugtrok...'

Het zigeunerkamp / D. Dijkstra. - Amsterdam,
1916

Signatuur:
2002/2954
top