IISG

blz. 5:
'De donkere mannen stonden om 't vuur geschaard, staarden met hun zwarte oogen ernstig naar de knapperende takken en zongen heel zacht een oud zigeunerlied, een heel treurig lied.'

Palmyra, het zigeunerkind / Anny Toirkens. - Helmond,
1933

Signatuur:
2002/2630
top