Groningen
SAVRZ073 Doos 1 - 5
60 centimeter
1979 - 1999


Wolters Noordhoff Complex (WNC)
(SAVRZ073 Doos 001 Map 1.1)
Materiaal
krantenknipsels, pamfletten, persberichten uit Nederland.
Periode
1989-1990
Trefwoorden
demonstraties
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Groningen[WNC]{Oude Boteringestraat 10}
Personen
Lupi, Marco
Opmerkingen
Het Wolters Noordhoff Complex werd gekraakt op 25 nov 1985. De ontruiming vond plaats in het weekend van 26-27 mei. Op zatermorgen vroeg kwamen groepen krakers en sympathisanten uit het WNC-complex en begonnen op straat barricades op te werpen. In de loop van de daaropvolgende zondagochtend vindt de feitelijke ontruiming plaats. Daarbij worden in eerste instantie zo'n 158 aktievoerders in en om het WNC-gebouw aangehouden.
(SAVRZ073 Doos 001 Map 1.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1990
Trefwoorden
arrestantenrechten, verhoormethoden
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen algemeen{Steentilstraat 38}
Organisaties
Steungroep WNC
Opmerkingen
In deze map Rondbrief 0 en 1; Nieuwsbrief 1-6; en WNC-info Nieuwsbrief van december 1990.
(SAVRZ073 Doos 001 Map 2.1)
Materiaal
flyer, interview, gerechtelijke stukken, krantenknipsels, correspondentie, liedteksten, pamfletten, persberichten, proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1990-1991
Trefwoorden
beroepsverbod, criminele vereniging, demonstraties, hongerstaking, ontruiming, politieoptreden, solidariteitsacties, verhoormethoden, voetbalsupporters, zwijgrecht
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Wibautstraat]: Assen: Den Haag: Groningen algemeenl[Bleekerstraat]{'t Klooster}{Mazzo}{PKW}: Haarlem: Leeuwarden{Gerechtshof}: Utrecht: Winschoten: Zwolle
Personen
Launspach, mw dr J.A.; Lupi, Marco; Prakken, mr. Ties; Bakker Schut, mr. H. P. ;
Organisaties
Arrestantengroep A'dam; Bilwet; Binnenpret; Chapiteau; Grapo; Jailhouse (per); Jansen & Janssen; PCE (r); PTT Post; Steungroep WNC; WICCA; WNC-vleugel (per)
Opmerkingen
Met pleitnota van bakker Schut tijdens de zitting voor rechtbank in groningen op 03-7-1990. Hierin wortdt o.a. het persbericht gememoreerd van het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten, dat heeft opgeropen tot terughoudendheid t.a.v. Groningse krakers.
(SAVRZ073 Doos 001 Map 2.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1990
Trefwoorden
criminele vereniging, hongerstaking, pershetze, verhoormethoden
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Arnhem{Mariënburcht}: Groningen[WNC]: Vierhouten
Personen
Prakken, mr. Ties
Organisaties
Arrestantengroep A'dam; Bilwet; Jansen & Janssen; Klachtenburo Politieoptreden (Amsterdam); VAK (VredesAktieKamp)
Opmerkingen
In deze brochure onder meer een chronologie van het ontruimingsweekend van 26-27 mei '90.
(SAVRZ073 Doos 001 Map 2.3)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1991
Trefwoorden
demonstraties
Geografisch onderwerp
Nederland: Leeuwarden{Gerechtshof}
Organisaties
WNC
Opmerkingen
In savrz073/001/map 2.1 bevindt zich ook materiaal over het hoger beroep in Leeuwarden.
(SAVRZ073 Doos 001 Map 3.1) verdediging
Materiaal
gerechtelijke stukken, persberichten uit Nederland.
Periode
1990-1991
Trefwoorden
criminele vereniging, openlijke geweldpleging
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen: Leeuwarden
Personen
Bakker Schut, mr. P.H.; Eelsing, mr. G.; Kersting, mr. Henk G.; Laarhoven, mr. Els van; Prakken, mr. Ties; Veldman, mr. Maurice
Organisaties
Arrondissementsrechtbank Groningen; Gerechtshof Leeuwarden; Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
(SAVRZ073 Doos 001 Map 4.1)
Materiaal
briefkaarten, gerechtelijke stukken, correspondentie uit Nederland.
Periode
1990-1991
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Groningen: Leeuwarden: Rotterdam: Zutphen{Huis van Bewaring}
Personen
Janzweert, Sander; Vugt, mr. Paul van
Organisaties
Advokatenkollektief Rotterdam; Arrondissementsrechtbank Groningen; Gerechtshof Leeuwarden; Klachtenburo Politieoptreden (Amsterdam)
Opmerkingen
In dit juridisch dossier bevindt zich ook een hoop fanmail in de vorm van vooral ansichtkaarten, die ter ondersteuning naar de bajes werden gestuurd.
(SAVRZ073 Doos 001 Map 4.2)
Materiaal
briefkaarten, gerechtelijke stukken, correspondentie uit Nederland.
Periode
1990-1991
Trefwoorden
feminisme
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Dordrecht: Groningen: Winschoten
Personen
Daele, Els van; Laarhoven, mr. Els van; Prakken, mr. Ties
Organisaties
Advokatenkantoor Hoek & Van der Hoek; Arrondissementsrechtbank Groningen; Gerechtshof Leeuwarden
Opmerkingen
In dit dossier ook veel fanmail in de vorm van briefkaarten en brieven om de gevangenen te ondersteunen + onderlinge correspondentie van de gevangenen zelf, waaronder een lange brief van NN 100 aan de "Beste NN-ersters". Opmerkelijk is een handgeschreven gedicht: "Eigenlijk/eigenlijk is de man machteloos/als hij kan/alleen z'n macht te verbergen/met goed fatsoen/zal hij dit doen./Eigenlijk/machteloos is de man/die niet kan/denken dat zijn bron/de enige is./Eigenlijk/is de wet van goed fatsoen/een man zonder pik/eigenlijk/is de wet een fatsoenlijke/strik om de zak/met geld die onvruchtbaarheid/zaait."
(SAVRZ073 Doos 001 Map 5.1)
Materiaal
administratie, briefkaarten, correspondentie, pamfletten, persberichten, plattegronden, getikte teksten uit Nederland.
Periode
1990
Trefwoorden
benefietbijeenkomsten, demonstraties, solidariteitsacties
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Groningen: Scheveningen: Utrecht: Zwolle
Personen
Schreijers, Miep
Organisaties
Anti Fascisme Overleg Groningen; Antifascistische Oud Verzetsstrijders Nederland (AFVN); Initiatiefgroep demonstratie; Kasbah; Radio De Zwarte Hemel; Steunfonds Basta; Steungroep WNC; Vereniging Sociale Advokatuur Nederland (VSAN); Vrankrijk; Wicca
Opmerkingen
In dit dossier bevindt zich een aantal getikte brieven van NN 100 uit de bajes in Zwolle, hoogstwaarschijnlijk gericht aan mede-arrestanten. Het aantal organisaties en personen dat zich solidair verklaart met de Steungroep WNC, waarbij onder meer wordt geprotesteerd tegen het gebruik van art. 140 (criminele organisatie), is te groot om in deze record op te nemen.
(SAVRZ073 Doos 002 Map 1.1)
Materiaal
tijdschriftartikelen, foto's, plattegronden, proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1990
Trefwoorden
observatieteams, ontruiming, solidariteitsacties
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[WNC]{PKW}: Leeuwarden: Zeist
Organisaties
Gemeentepolitie Groningen; Gemeentepolitie Zeist; Gerechtelijk Laboratorium Ministerie van Justitie; PGGM pensioenfonds; Projectgroep Gemeentepolitie Groningen
Opmerkingen
In deze map bevinden zich getuigenverklaringen van politiemensen en bewijsmateriaal dat zij vergaarden (foto's op straat, bevindingen uit observaties enz). De observaties begonnen al maanden vòòr de ontruiming. Alle verdachten, die op zondagmorgen na de ontruiming waren aangehouden, werden gefotografeerd en kregen een nummer toegewezen. De aangehouden verdachten zijn genummerd van nr. 15 tot en met nr. 151. In totaal zijn er dus 137 mensen vastgezet. In deze map bevindt een dossier waarin de verklaringen van alle verdachten in het kort zijn weergegeven. Overigens zal men hierbij geen foto's van de verdachten aantreffen. Gezien de gevoeligheid van het materiaal en de betrekkelijke recentheid van de gebeurtenissen, is dit archief beperkt toegankelijk. Er zal eerst toestemming aan Stichting Staatsarchief moeten worden gevraagd.
(SAVRZ073 Doos 002 Map 1.2)
Materiaal
foto's uit Nederland.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[WNC]
Organisaties
Gemeentepolitie Groningen
(SAVRZ073 Doos 002 Map 1.3)
Materiaal
Nota's en notities uit Nederland.
Periode
1990
Trefwoorden
criminele vereniging
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[WNC]
Organisaties
Bijzondere Zaken Centrale (BZC); CRI; Grachtenkrant (per); NN (per); WNC
Opmerkingen
Gezien de in dit rapport voorkomende namenlijsten van verdachten e.d. is dit archief beperkt toegankelijk, dat wil zeggen dat eerst toestemming aan Stichting Staatsarchief moet worden gevraagd.
(SAVRZ073 Doos 002 Map 2.1)
Materiaal
proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[WNC]
Organisaties
Gemeentepolitie Groningen
Opmerkingen
Dit dossier is beperkt toegankelijk, d.w.z. dat eerst toestemming moet zijn verleend door Stichting Staatsarchief.
(SAVRZ073 Doos 002 Map 3.1)
Materiaal
gerechtelijke stukken, correspondentie, pamfletten, persberichten, proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1990
Trefwoorden
hongerstaking, solidariteit
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[WNC]: Wageningen: Winschoten
Personen
Es, Andrée van; Spronk, mr. A.
Organisaties
Advokatenkollektief Oudwijk; BVD; CRI; Gemeentepolitie Groningen; Groenlinks; Info-kafe Wrak; Koninklijke Marechaussee; Parketpolitie Groningen; Steungroep WNC; VAK-mobiel; Wilde Wereld
Opmerkingen
Dit dossier is beperkt toegankelijk, d.w.z. dat eerst toestemming door Stichting Staatsarchief moet zijn verleend.
(SAVRZ073 Doos 002 Map 4.1)
Materiaal
proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Almelo: Amsterdam: Assen: Den Haag: Groningen: Hoogeveen: Hoogezand: Leeuwarden: Scheveningen: Winschoten
Organisaties
Gemeentepolitie Assen; Gemeentepolitie Groningen; Gemeentepolitie Hoogeveen; Recherche Bijstands Team Friesland; Recherche Bijstandteam Drente; Rijksrecherche
Opmerkingen
In dit dossier staan fraaie staaltjes van hoe je gebruik kunt maken van het in de wet vastgelegde zwijgrecht: "Verdachte heeft tot dusver nog niet in de Nederlandse taal met de verbalisanten gesproken. Wel heeft men geconstateerd dat zij in de Nederlandse taal spreekt met anderen dan politie-agenten. Ook leest zij in haar cel 'Nederlandse' boeken. Wel heeft zij in de Franse taal te kennen gegeven dat zij haar naam niet wil opgeven en geen verklaring af wil leggen". - "De verdachten negeerden ons verbalisanten volkomen, waarbij een zinnig gesprek onmogelijk bleek. Wel toonden zij ons ieder een door hen gedragen T-shirt kleur wit voorzien van het in zwarte letters gestelde opschrift: 'Mijn naam is haas. Ik weet van niks.' Het samenzijn tussen deze vrouwen en ons verbalisanten heeft ongeveer een minuut geduurd. Van een verhoor kan dus geen sprake zijn". - "Verdachte wenst haar mond niet open te doen. Ze gedraagt zich als een doofstomme. Reageert op geen enkele wijze. Ze behandelt ons als grof vuil. Kijkt je alleen maar aan". En drie verhoren en ruim een week later: "Deze verdachte sprak geen woord en weigerde alle medewerking aan het onderzoek. Deze verdachte kwam zeer standvastig over". - "Verdachte weigerde zijn cel uit te komen. Hij wenste niet gehoord te worden". - "Door verdachte werd geen woord gezegd. Bij het schrapen van zijn keel gebruikte verdachte per ongeluk zijn stembanden, waarmee bevestigd werd dat verdachte wel kan spreken indien hij dat zou willen". - "Verdachte werd gehoord van ongeveer 14.00 tot 16.00 uur, waarbij hij geen enkel woord heeft gezegd. Verdachte bezigde vervolgens de Nederlandse taal tegen het bewakend personeel van het HVB Scheveningen". - "Verdachte weigerde uit zijn cel te komen. Door ons is hij bezocht in zijn cel. Hem werd medegedeeld dat er door anderen verklaringen waren afgelegd in zijn nadeel. Hierop wenste hij niet te reageren". Ook bij volgende pogingen tot verhoor "wenste deze verdachte zijn cel niet te verlaten en ons niet te woord te staan". -Dit dossier is beperkt toegankelijk, dat wil zeggen dat hiervoor eerst kontakt dient te worden opgenomen met Stichting Staatsarchief.
(SAVRZ073 Doos 002 Map 5.1)
Materiaal
proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Almelo: Arnhem: Assen: Den Haag: Groningen: Hoogeveen: Leeuwarden: Scheveningen: Zutphen: Zwolle
Organisaties
Gemeentepolitie Assen; Gemeentepolitie Emmen; Gemeentepolitie Groningen; Gemeentepolitie Hoogeveen; Rijksrecherche
Opmerkingen
Dit dossier is beperkt toegankelijk, d.w.z. dat hiervoor eerst toestemming moet worden verleend door Stichting Staatsarchief.
Opmerkingen
Ook dit dossier is beperkt toegankelijk, d.w.z. dat daarvoor eerst vooraf toestemming moet worden gegeven door Stichting Staatsarchief.
(SAVRZ073 Doos 003 Map 1.1)
Materiaal
interview, krantenknipsels, correspondentie, logboeken, manuscripten, pamfletten, solidariteitsverklarigen uit Nederland.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Assen{Huis van Bewaring}: Den Haag: Groningen: Scheveningen
Personen
Kee, Peter; Lupi, Marco
Organisaties
Parool, het
Opmerkingen
In dit dossier bevindt zich een nieuwsbrief met vele interessante brieven van arrestanten uit bajessen in het hele land; in diezelfde nieuwsbrief ook het interview dat drie arrestanten in Assen aan Het Parool hebben gegeven (een aantal mensen en advokaten vonden dat indertijd minder slim).
(SAVRZ073 Doos 003 Map 2.1)
Materiaal
krantenknipsels, pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1979-1984
Trefwoorden
jongerenhuisvesting, woonwerkgebouwen, zelfbeheer, zelfwerkzaamheid
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[Emmastraat]{Erkazet}{Poli}{RKZ}
Organisaties
Erkazet; IGLO (per); KOG (Kraak Organisatie Groningen); Koöperatieve Architektenwerkplaats; Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH); ORKZ; Poli; Praktiese Kraakgroep Groningen (PKG); RKZ; Stuurgroep HAT
Opmerkingen
Wat betreft de gebruikte afkortingen het volgende: ORKZ is het gekraakte Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis. ERKAZET idem dito in de nieuwe spelling. RKZ kan zowel ziekenhuis als kraakpand zijn. In 1982 wordt dit pand in de brochure "Niks moet, alles kan" -het grootste kraakpand in Nederland genoemd, waar toentertijd zo'n 280 mensen woonden. In dit dossier kan men aan de hand van de diverse brochures, de geschiedenis en organisatie van het oude RKZ vinden, alsmede de gang van zaken rond de aankoop door de gemeente per 1 januari 1982 en daarmee de legalisatie van het pand. De Poli is een min of meer zelfstandig onderdeel van het RKZ, en was niets anders dan de gekraakte voormalige polikliniek. In het Groningse fanzine 'Leef in chaos' van 4 april '91 (zie savrz 073/004/3.1) staat een verhaal van een 'RKZster', dat heel goed de sfeer in het pand beschrijft in 1991, wanneer de eerste fase van de legalisatie afloopt. Duidelijk is dat legalisatie ertoe leidt dat er een hoop mensen komen te wonen die zich minder bij kraken betrokken voelen: "De mensen die meer op kraken ingesteld zijn, kraken verder, en er komen mensen wonen die zelf kraken te eng vinden, maar gelegaliseerd wonen nog net aan kunnen. Als geheel wordt een pand dan minder radikaal". Binnen het RKZ, aldus de schrijfster, "heb je ook nog het probleem dat een hoop mensen zich niet betrokken voelen bij het pand zelf. Dat kan zijn omdat ze het best vinden om goedkoop te wonen maar daar verder geen konsekwenties aan te verbinden..., maar misschien ook omdat een pand waar 250 mensen wonen gewoon te groot is om je verantwoordelijk voor te voelen".
(SAVRZ073 Doos 003 Map 2.2)
Materiaal
pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1981
Trefwoorden
hergebruik, ontruimingsdreiging, zelfwerkzaamheid
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[Martinikerkhof]{Oude Politieburo}
Organisaties
Amfas
(SAVRZ073 Doos 001 Map 6.2)
Materiaal
brochure uit Nederland.
Periode
september 1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[Schoolstraat][Poelestraat]
(SAVRZ073 Doos 003 Map 3.1)
Materiaal
begrotingen, gemeentelijke stukken, correspondentie, negatieven, notulen uit Nederland.
Periode
1983-1984
Trefwoorden
leegstand, projectontwikkeling, stadsvernieuwing
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[Martinikerkhof]{Oude Politieburo}
Personen
Eyck, Aldo van
Organisaties
De Heem Nederland BV; Gemeente Groningen: College van Burgemeester en Wethouders; OVVM Verzekeringsmij; PTT
Opmerkingen
Deze gemeentelijke stukken, waarvan sommige als "vertrouwelijk" zijn geclassificeerd, behelzen onder meer: hoe voorkomen we "ongewenste leegstand" van gemeentepanden, planontwerpen m.b.t. het Martinikerkhof en het gekraakte Oude Politieburo, het "uitplaatsen van krakers" door de gemeenteen de vestiging van onderdelen van de PTT in Groningen.
(SAVRZ073 Doos 003 Map 4.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1987-1990
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Opmerkingen
Van dit "autonoom bewegend blad" uit Groningen bezitten wij de volgende nrs: 2-4, 6-7, 9, 12-18, 20-21, 23.
(SAVRZ073 Doos 004 Map 1.1)
Materiaal
pamfletten, tijdschriften uit Nederland.
Periode
1983-1985
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Organisaties
Sicht (per)
Opmerkingen
Voorzover te overzien valt, had je eerst 't Basisgroepen Info (zie savrz073/005/4.5), dat werd opgevolgd door Info, dat later weer werd opgevolgd door de Sicht. In totaal gedurende zo'n zes jaar uitgegeven, wekelijks, later tweewekelijks gratis en 'autonoom' verspreid. Onze collectie begint met Info nr. 89 van 19 mei 1983; nr. 128 van 22 maart '84 is het laatste Info als weekblad, dat op 16 mei 1984 wordt opgevolgd door de Sicht (nr. 129), dat elke 14 dagen gaat uitkomen. Het laatste nummer van de Sicht in deze map is nr. 166 van 1 nov '85. De collectie van dit gratis verspreide blaadje is verre van compleet.
(SAVRZ073 Doos 004 Map 1.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1988-1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen{689}{Oude Boteringestraat 24}
Organisaties
689
Opmerkingen
Het Nieuwsblad is een gratis orgaan van "689", een info-verspreidingspunt voor vlug- en tijdschriften in de Oude Boteringestraat. In deze map bevinden zich Nieuwsblad nrs 1-3 (van dec 88 t/m feb 89).
(SAVRZ073 Doos 004 Map 1.3)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1996
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
(SAVRZ073 Doos 004 Map 2.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1988-1989
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen algemeen{Ganzevoortsingel 24a}
Opmerkingen
Deze collectie is erg incompleet, en de nummering en datering is moeilijk te achterhalen; in de loop van 1989 gaat het blaadje eenvoudigweg Censuur heten. De laatste Censuur (nr. 30) verschijnt in zomer 1989.
(SAVRZ073 Doos 004 Map 2.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1988-1991
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen{Oude Boteringestraat 10}
Organisaties
't Klooster
Opmerkingen
Van dit woeste blaadje treft u in deze map aan de nrs 1-10B en 12-14 (van jan 88 t/m aug 88). Nummer 11 ontbreekt dus; verder weten wij niet of en hoeveel nummers er verschenen zijn na nr 14. Wel zit in deze map een Kitskedin "is back in town"-nummer van 12-4-91; in het redactioneel staat te lezen: "...na haast drie jaar verschijnt er weer eens een Kitskedin".
(SAVRZ073 Doos 004 Map 3.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1990-1991
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Opmerkingen
Dit opmerkelijk levendig gelayoute en opruiend blaadje heette aanvankelijk 'Beleef de sleur', en gaat in de loop van zomer '90 'Leef in chaos' heten. Chaotisch is ook de nummering, waarmee de redactie al snel ophoudt. Daarna wordt het blaadje alleen nog gedateerd. De collectie lijkt ons verre van compleet te zijn.
(SAVRZ073 Doos 004 Map 4.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1992-1994
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Opmerkingen
In deze map de nummers die lopen van jan 92 t/m mrt 94. De collectie is incompleet.
(SAVRZ073 Doos 005 Map 1.1 & 2.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1980-1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Opmerkingen
In map 1.1 nrs 1-12 (van zomer 80 t/m mrt 82), in map 2.1 de nrs 13-16 (van april t/m aug. 82).
(SAVRZ073 Doos 005 Map 2.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1982-1983
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Opmerkingen
In deze map de nrs 1-13 (van sep 82 t/m jan 83).
(SAVRZ073 Doos 005 Map 3.1)
Materiaal
flyer, foto's, gemeentelijke stukken, krantenknipsels, pamfletten, persberichten, tijdschriften, publicaties uit Nederland.
Periode
1979-2015
Trefwoorden
bezettingsacties, kraakwachten, proletarisch winkelen, traangas, wraking
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[A-weg][Grote Kruisstraat][Zwanestraat]{Blekerstraat 4}{Frigge}{Hotel Hofman}{Nieuwpoort}{Oosterstraat 41A}{Oude Boteringestraat 72}{RKZ}
Personen
Alderkamp, Hans; Kats, Sijtze; Overdiep, mr. G.
Organisaties
689; Bond van Wetsovertreders (BWO); Bouwonderneming Noord-Nederland (BNN); Frontline; Gemeente Groningen: College van Burgemeester en Wethouders; KOG (Kraak Organisatie Groningen); Knipselkrant (per); Kraakspreekuur Groningen; Model 2 (per); Port betaald (per); Rafko; Revolutionair Initiatief Amsterdam (RIA); Slagerzicht; Solidariteitsfonds Het Zwarte Gat
(SAVRZ073 Doos 005 Map 3.2)
Materiaal
krantenknipsels, correspondentie, pamfletten, persberichten uit Nederland.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[Regattaweg]{Hoendiep 105}
Personen
Staatsen, Jos (o)
(SAVRZ073 Doos 005 Map 3.3)
Materiaal
krantenknipsels uit Nederland.
Periode
1990
Trefwoorden
beroepsverbod
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Personen
Hooft, mr. F. van 't
Organisaties
PTT Post; WNC
(SAVRZ073 Doos 005 Map 3.4)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Personen
Paultje
(SAVRZ073 Doos 005 Map 3.5)
Materiaal
brochure uit Nederland.
Periode
april 1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen{Rubenstraat 9-14}
Opmerkingen
Een blaadje gemaakt door een aantal krakers "om duidelijk te maken wat we nu eigenlijk aan het doen zijn en waarom".
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1980-1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.10)
Materiaal
correspondentie, Nota's en notities uit Nederland.
Periode
1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Organisaties
Justitieel Klachten Buro (JKB)
(SAVRZ073 Doos 001 Map 6.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1999-2000
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Opmerkingen
Van dit informatiebulletin in deze map van jrg 1: nr. 1 van mei '99, 4, 5, 6, 7; jrg 2 nr 2 mei 2000, 5, 6; jrg 3 nr 1, 4 (okt '01)
( SAVRZ073 Doos 005 Map 4.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1982-1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.3)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1989
Trefwoorden
projectontwikkeling
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen[Martinikerkhof]
Personen
Gietema, Ypke (o)
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.4)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.5)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1982-1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Opmerkingen
De collectie van dit Groningse infoblaadje begint op 7 april 82 en loopt tot 16 mrt 83. De verzameling is erg incompleet.
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.6)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1981-1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Organisaties
VERA Jongerencentrum
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.7)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1991
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.8)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1988
Trefwoorden
alternatieve tijdschriften
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
(SAVRZ073 Doos 005 Map 4.9)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1984 - 1987
Trefwoorden
anti-navobeweging, anti-racisme
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen{Folkingestraat 57}
Organisaties
Slagerzicht
Opmerkingen
Met een anti-racisme-nummer (1984) en anti-NATO-nummer (1985).
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>