Den Haag
SAVRZ071 Doos 1 - 4 & SAVRZ072 Doos 1 Map 3 & 4)
54 centimeter
1973 - 2017
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.1)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1978
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Opmerkingen
Deze "Kraakfolder" is niets anders dan een uitstekend verzorgde kraakhandleiding.
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.10)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1995
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Organisaties
Werkgroep Binnenstad
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.11)
Materiaal
pamfletten, strips uit Nederland.
Periode
1991
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.12)
Materiaal
correspondentie, persberichten, programmagegevens uit Nederland.
Periode
1997-1998
Trefwoorden
anti-kraakwet
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag: Haarlem{Kantongerecht}: Rijswijk[Tollensstraat]
Organisaties
Kraakspreekuur Haaglanden; Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.13)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1981
Trefwoorden
demonstraties, knokploegen, leegstandswet, ontruiming, politieoptreden
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag[Eikstraat][Jacob Catsstraat][Laan van Meerdervoort]{Barentzstraat 21}{Blauwe Aanslag}
Organisaties
Gemeentepolitie Den Haag
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1980-1982
Trefwoorden
alternatieve media
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Blauwe Aanslag}{Lutherse Burgwal 1}{Pieterstraat 28}
Opmerkingen
Dit gestencilde kraakblaadje heeft het desbetreffende nummer als naam: bijvoorbeeld Eerste Editie, Tweede Editie, Derde Editie enzovoort. Negende Editie is dus nr 9 van de Editie. Veel kraak- en actienieuws uit Den Haag en omstreken, maar ook uit Amsterdam. De collectie is niet compleet. In deze map nrs 1-13 (van 8 okt-24 dec 1980); hierin ontbreekt Achtste Editie (nov 80). Verder de nrs 36-37 (april 82). Grappig is dat de kraak van het voormalige belastingkantoor (de bekende Blauwe Aanslag), die in december 1980 plaatsvond, ook in dit blaadje wordt beschreven.
(SAVRZ071 Doos 001 Map 4.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1988-1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag[Van Speijkstraat]{Lutherse Burgwal 1}
Opmerkingen
Van de Editie in deze map de nrs 2-3, 5-8, 10 (van Kerst 88 t/m feb 89). -De 10de Editie (= nr 10 van eind feb 89) is een special in het kader van de landelijke kraakactieweek; deze uitgave staat vol met persberichten van acties, manifestaties e.d. in krakend Nederland.
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.3)
Materiaal
manuscripten uit Nederland.
Periode
1990-1991
Trefwoorden
relaties
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.4)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1989 - 1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Organisaties
Actiecomité tegen cityvorming; komitee tegen cityvorming in het oude centrum
Opmerkingen
In deze map de nrs 1 en 3 (1989), 4 en 5 (1990).
(SAVRZ071 Doos 004 Map 2.1)
Materiaal
correspondentie, pamfletten, adres of petitie uit Nederland.
Periode
1980-1999
Trefwoorden
knokploegen, ontruiming
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag[Javastraat]{Groothertoginnelaan 49}{Mallemolen}{Stadhouderslaan 5}
Organisaties
KSU Haaglanden
(SAVRZ072 Doos 001 Map 4.1 en 4.2 & SAVRZ071 Doos 001 Map 1.5)
Materiaal
mappen met flyer, correspondentie, manuscripten, gemeentelijke stukken, getikte teksten, pamfletten, persberichten, publicaties uit Nederland.
Periode
1976-2009
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag=Transvaal[Smitstraat]
Personen
Renier, Feddo; Vink, Piet (o); Luimes, O.; Zanda, Joachim
Organisaties
Aktiegroep Afschaffing Sollicitatieplicht; Blauwe Aanslag; Komitee Stadhuisplan Nee!; Onderzoeksgroep; Onkruit; PVK; Radio Tonka; Release Den Haag; Tegengas; LOSON; Stichting Bamboulee (strijdorganisatie van Surinamers in Nederland)
Opmerkingen
In Map 72/1/4.1 een exemplaar van Naspui, nr 2 uit maart 1988, met notulen vanhet Pandenoverleg, dat gehouden wordt op Bezuidenhoutseweg 76A. In map 71/1/1.5 een pamflet van de Stichting Bamboulee: 'Wijs wijzer: neem 'n breekijzer!', uitgegeven ter gelegenheid van Manifestatie Jongerenhuisvesting op 16-10-1976.
In map 72/1/4.2 diversen vanaf 2000.
(SAVRZ072 Doos 001 Map 4.3 en SAVRZ 071 Doos 004 Map 2.6)
Materiaal
diversen uit Nederland.
Periode
2002-2015
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag, Scheveningen{Hellingweg 127}
Organisaties
Piratenbar; El lokal pirata; Water & Brood
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.6)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Personen
Vink, Piet (o)
Organisaties
Gemeente Den Haag: Gem. Dienst Volkshuisvesting
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.7)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1995
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.8)
Materiaal
gerechtelijke stukken, correspondentie, pamfletten uit Nederland.
Periode
1982
Trefwoorden
fotodagvaarding, ontruiming
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Stationsweg 56}
Organisaties
Woonkomitee Stationsbuurt
(SAVRZ071 Doos 001 Map 1.9)
Materiaal
lay out, pamfletten uit Nederland.
Periode
1996
Trefwoorden
bezettingsacties
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{ambassade Irak}
(SAVRZ071 Doos 001 Map 2.1 & 3.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1978-1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Delft: Den Haag{Lutherse Burgwal 1}: Leiden: Leidsendam: Voorburg: Zoetermeer
Organisaties
Komitee Jongeren Huisvesting
Opmerkingen
De collectie van dit maandblad is niet compleet. Het blad is vernoemd naar de toenmalige president van de Haagse rechtsbank Blaauw.
(SAVRZ071 Doos 001 Map 4.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1983-2009
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Organisaties
Kraakgroep Haaglanden; Rapaille (per); Schijnbeweging (per); Springstof (per)
Opmerkingen
Van deze verschillende Haagse blaadjes bevinden zich in deze map slechts enkele exemplaren. Springbeweging (of Schijnstof) is een tweemalig samenwerkingsverband (juli 1999 & april 2000) tussen de Utrechtse Springstof en de Schijnbeweging uit Den Haag, precies zoals Springstof en de Amsterdamse Grachtenkrant af en toe samen een nummer uitbrengen.
(SAVRZ071 Doos 002 Map 1.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1982-1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Opmerkingen
Van dit maandblad (voorheen de Blaauwe Kraker) uit 1982 de nrs 1-10 (compleet); en uit 1983 de nrs 1-2 (feb-mrt). Vanaf 1 april 1983 is het maandblad Grondarchief de luxe samengevoegd met het weekblad Grondarchief (zie deze collectie 071/doos 002/map 2.1).
(SAVRZ071 Doos 002 Map 2.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1982-1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Opmerkingen
Grondarchief is het weekblad, dat aanvankelijk naast het maandblad bestond (Grondarchief eerste week 10 sep 1982). Vanaf 1 april 1983 wordt dit weekblad samengevoegd met het maandblad en heet dan Grondarchief de luxe; van dit 'nieuwe' weekblad in deze map nog vier nummers (van 1, 8, 15 en 22 april 1983).
(SAVRZ071 Doos 002 Map 3 - 5)
Materiaal
lay out uit Nederland.
Periode
1982-1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Opmerkingen
map 3 (week 1 t/m 10), map 4 (week 11 t/m 17), map 5 (week 18 t/m 22)
(SAVRZ071 Doos 003 Map 1.1)
Materiaal
adresgegevens, correspondentie, notulen uit Nederland.
Periode
1973-1979
Trefwoorden
jongerenhuisvesting
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Westeinde 46}
Personen
Gommers, Marlies
Organisaties
FJG-bestuur, afd. Den Haag; Komitee Jongeren Huisvesting (KJH); Landelijk Overleg Bijzondere Huisvesting (LOBH); Landelijk Overleg Jongerenhuisvesting (LOJH); Landelijke Federatie Bijzondere Huisvesting (LFBH); Sosjale Joenit; Stichting Huisvesting voor Jongeren; Swem 
Foto van krakers op Landgoed Clingendael in maart 1976
(SAVRZ071 Doos 003 Map 2.1)
Materiaal
administratie, begrotingen, correspondentie uit Nederland.
Periode
1977-1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Organisaties
Brullend Breekijzer; Komitee Jongeren Huisvesting (KJH)
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.6)
Materiaal
administratie uit Nederland.
Periode
1981-1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Organisaties
Komitee Jongeren Huisvesting (KJH)
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.7)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1978-1979
Trefwoorden
jongerenhuisvesting
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Lutherse Burgwal 1}{Westeinde 46}
Organisaties
Komitee Jongeren Huisvesting (KJH)
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.5)
Materiaal
begrotingen, krantenknipsels, correspondentie uit Nederland.
Periode
1979-1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag[Waldeck Pyrmontkade]{Lutherse Burgwal 1}
Personen
Vink, Piet (o)
Organisaties
Komitee Jongeren Huisvesting (KJH)
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.8)
Materiaal
discussiestukken, krantenknipsels, correspondentie, Nota's en notities, pamfletten uit Nederland.
Periode
1974-1975
Trefwoorden
jongerenhuisvesting
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Personen
Bakker, Piet; Gommers, Marlies; Pos, Herbert
Organisaties
Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Den Haag; FJG; FJG-bestuur, afd. Den Haag; Komitee Jongeren Huisvesting (KJH); NVV-Jongerencontact; Sosjale Joenit; Stichting Huisvesting voor Jongeren
(SAVRZ071 Doos 003 Map 2.2)
Materiaal
correspondentie, notulen, publicaties uit Nederland.
Periode
1978-1981
Trefwoorden
leegstandswet, stadsoverleg
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Van Leeuwenhoekstraat 77}
Personen
Koot, Ria
Organisaties
Komitee Jongeren Huisvesting (KJH); Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing (SOS)
(SAVRZ071 Doos 003 Map 3.1)
Materiaal
adresgegevens, correspondentie, notulen, publicaties uit Nederland
Periode
1980-1982
Trefwoorden
drughulpverlening, functionarissenoverleg, jongerenhuisvesting, leegstandswet
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Personen
Bouman, Alfred; Koot, Hans; Nes, Liesbeth van
Organisaties
Blauwe Aanslag; Brullend Breekijzer; Komitee Jongeren Huisvesting (KJH); Kraakgroep Zeeheldenkwartier; MAIC; Paard van Troje; Shet; Sosjale Joenit; Stichting Burgerzin Aktie (SBA); Stichting Werkgroep Eksperimentele Maatschappij (SWEM); Stip-werkgroep Huisvesting; Vereniging voor Hulpverlening aan Jongeren (VHJ)
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.9 & 3.4)
Materiaal
begrotingen, correspondentie, adresgegevens, notulen, Nota's en notities uit Nederland.
Periode
1975 - 1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Personen
Plugge, Aat
Organisaties
Stuurgroep HAT; Kolpron adviseurs bv;
(SAVRZ071 Doos 004 Map 2.2)
Materiaal
krantenknipsels, persberichten uit Nederland.
Periode
1987
Trefwoorden
bezettingsacties, leegstandswet
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Organisaties
Gemeenteraad Den Haag
(SAVRZ071 Doos 004 Map 2.3)
Materiaal
foto's, krantenknipsels, persberichten, plattegronden uit Nederland.
Periode
1989
Trefwoorden
cityvorming, leegstandswet
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag[Plein]
Opmerkingen
De bezettingactie van het voormalige Ministerie van Justitie vond plaats in het kader van de landelijke kraakweek van 20-26 februari 1989. In deze map bevindt zich ook een groot aantal persberichten over kraak- en andere acties in heel Nederland. Geprotesteerd werd vooral tegen de Leegstandswet, die in 1987 in werking was getreden.
(SAVRZ071 Doos 004 Map 2.4)
Materiaal
foto's, krantenknipsels, persberichten uit Nederland.
Periode
1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Binnenhof}
Personen
Koning, Kees
(SAVRZ071 Doos 004 Map 2.5)
Materiaal
notulen, Nota's en notities uit Nederland.
Periode
1991
Trefwoorden
huisvergaderingen
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
(SAVRZ071 Doos 004 Map 2.7)
Materiaal
diversen uit Nederland.
Periode
2016
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Schilderwijk}/div>
Personen
Henriquez, Mitch; Aartsen, Jozias van;
Organisaties
Autonomen Den Haag
Opmerkingen
Met informatie over de demonstratie Fight Repression op 19-11-2016.
(SAVRZ071 Doos 004 Map 3.1)
Materiaal
contract, correspondentie, Nota's en notities, pamfletten uit Nederland.
Periode
1976-1980
Trefwoorden
jongerenadviescentra, jongerenhuisvesting
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Juffrouw Idastraat 10}{Westeinde 46}
Organisaties
Komitee Jongeren Huisvesting (KJH); Sosjale Joenit
(SAVRZ071 Doos 004 Map 3.2)
Materiaal
correspondentie, manuscripten, tijdschriften uit Nederland.
Periode
1981-1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Den Haag: Dordrecht
Organisaties
Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH)
(SAVRZ071 Doos 004 Map 3.3)
Materiaal
gemeentelijke stukken, gerechtelijke stukken, Nota's en notities uit Nederland.
Periode
1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Arnhem: Den Haag
Organisaties
Gemeenteraad Den Haag; Gemeentesecretarie Den Haag; Nederlands Juristen Blad (per)
Opmerkingen
De discussie gaat onder meer over de vraag of er een gemeentelijke antikraakbepaling nodig is.
(SAVRZ071 Doos 004 Map 3.5)
Materiaal
discussiestukken, notulen, pamfletten, persberichten, publicaties uit Nederland.
Periode
1978-1997
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Blauwe Aanslag}{Groenewegje 117}: Rijswijk
Organisaties
Kraakspreekuur Haaglanden; Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
(SAVRZ071 Doos 004 Map 3.6)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Lutherse Burgwal 1}
Opmerkingen
Wees wijzer, neem een breekijzer!!!
(SAVRZ071 Doos 004 Map 3.7)
Materiaal
floppy disks, lay out, pamfletten uit Nederland.
Periode
geen jaren aangegeven
Trefwoorden
justitie, politie, repressie
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Brullend Breekijzer}
(SAVRZ071 Doos 004 Map 3.8)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1979
Trefwoorden
huisvesting, psychiatrie, weglopen
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Organisaties
Release Den Haag
(SAVRZ071 Doos 004 Map 5.1)
Materiaal
tijdschriftartikelen, flyer, krantenknipsels, pamfletten, persberichten, publicaties uit Nederland.
Periode
1980-2001
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Buitenom 212-216}
Personen
Bos, Peter
Organisaties
Raad van State
Opmerkingen
De Blauwe Aanslag is een voormalig belastingkantoor, dat op 13 december 1980 door een groep Haagse jongeren werd gekraakt. De geschiedenis van de kraak en van het pand wordt behandeld in een uitgebreide brochure onder de titel: "..... en weer verbeteren krakers de stad".
(SAVRZ071 Doos 003 Map 4.1)
Materiaal
administratie uit Nederland.
Periode
1988-1994
Trefwoorden
kraakcafé
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag algemeen{Brullend Breekijzer}
Organisaties
Brullend Breekijzer
(SAVRZ071 Doos 003 Map 4.2)
Materiaal
administratie uit Nederland.
Periode
1982-1994
Trefwoorden
kraakcafé
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Brullend Breekijzer}
Organisaties
Brullend Breekijzer
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.1)
Materiaal
correspondentie uit Nederland.
Periode
1983
Trefwoorden
kraakcafé
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag algemeen{Lutherse Burgwal 1}
Personen
Puffelen, Robert van
Organisaties
Brullend Breekijzer
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.2)
Materiaal
adresgegevens uit Nederland.
Periode
1987
Trefwoorden
kraakcafé
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag algemeen{Brullend Breekijzer}
Organisaties
Brullend Breekijzer
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.3)
Materiaal
notulen uit Nederland.
Periode
1986-1988
Trefwoorden
kraakcafé
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Brullend Breekijzer}
Organisaties
Brullend Breekijzer
Opmerkingen
Men kan uit de notulen opmaken dat het Brullend Breekijzer in mei '79 werd gekraakt.
(SAVRZ071 Doos 004 Map 1.4)
Materiaal
persberichten uit Nederland.
Periode
1982-2001
Trefwoorden
actiekraak, drugsimperium, ontruiming
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Herderstraat 28-30}{Lutherse Burgwal 1}
Personen
Meij, Rob de
Organisaties
Brulclub; De Meij Holding BV; Tegengas
Opmerkingen
In een persbericht van 3 april 1998 n.a.v. een gewonnen executiegeschil claimt het Brullende Breekijzer tussen neus en lippen door het "oudste kraakcafé ter wereld" te zijn.
(SAVRZ072 Doos 001 Map 3.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
januari-augustus 1994
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Personen
Schuckink-Kool, drs. Marcel
Organisaties
Advies- en aktiecentrum Aan de kant.
Opmerkingen
Let op in verzameling SAVRZ072 (Zuid-Holland)
(SAVRZ072 Doos 001 Map 3.2)
Materiaal
artikelenbundel uit Nederland.
Periode
3 en 4 december 1988
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag
Opmerkingen
Bundel naar aanleiding van minicongres over de Haagse Beweging op 3 en 4 december 1988 in de Blauwe Aanslag. Zie ook Kongres Solidariteit en verzet (SAVRZ 48/1/2.1)
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>