Kalenderpanden
SAVRZ039 Doos 005 t/m Doos 007
60 cm
1996-2000
SAVRZ039 Doos 005 Map 1
Materiaal
flyer, programmagegevens uit Nederland
Periode
1996-2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok 93-98}
SAVRZ039 Doos 005 Map 2
Materiaal
diversen uit Nederland
Periode
1996-2000
Organisaties
Kalenderpanden
Opmerkingen
Opmerkingen: Embargo tot 1 januari 2018
SAVRZ039 Doos 005 Map 3
Materiaal
briefkaarten uit Nederland
Periode
1996-2000
Trefwoorden
solidariteit
Organisaties
Kalenderpanden
SAVRZ039 Doos 005 Map 4
Materiaal
administratie uit Nederland
Periode
1996-2000
Organisaties
Kalenderpanden
SAVRZ039 Doos 005 Map 5
Materiaal
krantenknipsels uit Nederland
Periode
1996-2000
Organisaties
Kalenderpanden
SAVRZ039 Doos 006A Map 1.1
Materiaal
publicaties uit Nederland
Periode
1996-2000
SAVRZ039 Doos 006A Map 1.2
Materiaal
administratie, flyer uit Nederland
Periode
1996-2000
Trefwoorden
volkskeuken
Organisaties
Kalenderpanden
SAVRZ039 Doos 006A Map 1.3
Materiaal
chronologie, e-mail, foto's, pamfletten uit Nederland
Periode
2000
Trefwoorden
ontruiming
Organisaties
gemeente Amsterdam, Grondbedrijf
SAVRZ039 Doos 006A Map 1.4
Materiaal
tijdschriftartikelen, persberichten, adres of petitie uit Nederland
Periode
2000
Trefwoorden
demonstraties, ontruimingsdreiging
Personen
Mak, Geert
Organisaties
Kalenderpanden; gemeenteraad Amsterdam
SAVRZ039 Doos 006A Map 1.5)
Materiaal
solidariteitsverklarigen uit Nederland
Periode
2000
Organisaties
Kalenderpanden; Parool, het
SAVRZ039 Doos 006A Map 1.6)
Materiaal
strips uit Nederland
Periode
2000
Organisaties
Kalenderpanden
SAVRZ039 Doos 006A Map 1.7
Materiaal
script of scenario uit Nederland
Periode
2000
SAVRZ039 Doos 006A Map 2, 3 & 4)
Materiaal
flyer, informatiefolder/-stencil, pamfletten, persberichten, publicaties uit Nederland
Periode
1996-2000
Trefwoorden
bezettingsacties, demonstraties, ontruiming
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok 93-98}{Zuiderkerk}
Personen
Naald, Niels van der
Organisaties
BAM; Kalenderpanden
Opmerkingen
In deze map onder andere de ingezonden brief in Het Parool van Jaap Draaisma, Sandra Rottenberg, Chris Keulemans en het Autonoom Centrum waarin gepleit wordt voor een alternatief: dat 10 van de 47 nog niet verkochte appartementen in het nieuwe complex ter beschikking worden gesteld aan een broedplaats. Er volgt een gesprek tussen wethouder Stadig en de projectontwikkelaar BAM om het voorstel te bespreken. Maar BAM laat weten dat het onmogelijk is omdat de verkochte appartementen verspreid liggen in heel het complex. Contractbreuk zou te duur worden.
SAVRZ039 Doos 006A Map 4.2)
Materiaal
diversen uit Nederland
Periode
2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok 93-98}{Kalenderpanden}
Personen
Duco Stadig (wethouder Volkshuisvesting); Geert Mak; Geurt Brinkgreve; Richter Roegholt; Frans Heddema; Huib Schreurs;
Organisaties
Kalenderpanden
Opmerkingen
In deze map de adhesiebetuiging van Geert Mak c.s. bij het raadsadres van de Kalenderpanden aan de gemeenteraad (d.d. jan. 2000) : "Nu de oude Amsterdamse huizen zijn omgetoverd in goud, nu alles wat we aanraken in platina verandert, lopen we het gevaar dat het doods en stil wordt om ons heen." Tevens het antwoord van Burgemeester en Wethouders
(SAVRZ039 Doos 007 Map 1 & 2
Materiaal
publicaties uit Nederland
Periode
geen jaren aangegeven
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}
Opmerkingen
Het betreft hier secundaire literatuur door de Kalenderpanders verzameld om de status van hun pand als cultuurmonument te onderbouwen
(SAVRZ039 Doos 6B Map 3 en 4) & 2
Materiaal
diversen uit Nederland
Periode
1996 - 2002
Personen
Graad, Floris de; Mol, Clemens; Grapperhaus, M.A. mr.;
Organisaties
Stadsdeel Amsterdam-Centrum; Stichting heren 7; Raad van State; Bureau Monumentenzorg Amsterdam; Vereniging Eeuwigh gaat voor Oogenblick; vereniging tot behoud van het Spoorweghuis
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}{Rusland 9-11-13}{Spoorweghuis}[Kalenderpanden]
Opmerkingen
Stukken betreffende de procedures rond de monumentenstatus voor de Kalenderpanden. Bevat o.a. de pleitnota van mr. Grapperhaus bij de Raad van State (mrt 2000), alsmede een reader rond monumentenprocedures bestemd voor het kraakweekend (2001-2002). Verder informatie over de procedure rond de monumentenstatus en sloop bij de Raad van State over het Spoorweghuis, achter Artis, in 1996. Inclusief pamflet: Behoudt het Spoorweghuis Ook stukken rond de monumentenstatus van de panden Rusland 9, 11 en 13 (2000 -2002). Tevens stukken betreffende bezwaren tegen een verleende monumentenvergunning voor het veranderen van de panden Herengracht 135/137 uit 2001.
(SAVRZ039 Doos 6B Map 5.2) & 2
Materiaal
diversen uit Nederland
Periode
1996 - 2000
Organisaties
Raad van State
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}[Kalenderpanden]
Opmerkingen
Opmerkingen: Stukken betreffende de procedures rond de afgifte van een milieuvergunning en opstarten van een Milieu Effect Rapportage (MER) bij de Raad van State.
(SAVRZ039 Doos 6B Map 2.2) & 2
Materiaal
gerechtelijke stukken uit Nederland
Periode
2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}[Kalenderpanden]
Opmerkingen
Opmerkingen: Stukken betreffende het kort geding op grond waarvan de Kalenderpanden op 31 oktober 2000 ontruimd werden.
(SAVRZ039 Doos 6B Map 5.1) & 2
Materiaal
gerechtelijke stukken uit Nederland
Periode
1996-1997
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}[Kalenderpanden]
Opmerkingen
Opmerkingen: Stukken betreffende het kort geding waarmee de gemeente trachtte na de kraak in 1996 de Kalenderpanden te ontruimen. Dit proces werd door de krakers gewonnen.
(SAVRZ039 Doos 6B Map 2.1) & 2
Materiaal
diversen uit Nederland
Periode
1996 - 2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}[Kalenderpanden]
SAVRZ039 Doos 007 Map 3
Materiaal
e-mail, publicaties uit Nederland
Periode
2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}
Personen
Ridder, Paul de
Organisaties
Hogeschool van Amsterdam
SAVRZ039 Doos 007 Map 3.2
Materiaal
e-mail, prospectus uit Nederland
Periode
november 1999
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Entrepotdok}{Kalenderpanden}
Organisaties
Boer Hartog Hooft Makelaardij; Voogd Makelaardij; BAM;
SAVRZ039 Doos 007 Map 4.1 & 4.2)
Materiaal
administratie uit Nederland
Periode
1996-2000
Organisaties
Kalenderpanden
Opmerkingen
Opmerkingen: Embargo tot 1 januari 2018
SAVRZ039 Doos 007 Map 4.3)
Materiaal
pamfletten uit Nederland
Periode
2000
Opmerkingen
Opmerkingen: Embargo tot 1 januari 2018
SAVRZ039 Doos 006B Map 1)
Materiaal
correspondentie en notulen uit Nederland
Periode
1998 - 2000
Organisaties
[Kalenderpanden][Radio Patapoe]
Opmerkingen
Opmerkingen: Het huisboek bevat behalve correspondentie de notulen van het interne bouwoverleg, het werkoverleg, de strategie- en actievergaderingen en de huisvergaderingen. Tevens informatie over de ter plekke georganiseerde benefiet voor de recorpoging radiomaken van Radio Patapoe op 22 januari 2000.
SAVRZ039 Doos 006B Map 2.3)
Materiaal
notulen uit Nederland
Periode
1999 - 2000
Organisaties
[Kalenderpanden]
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>