Grote Wetering
SAVRZ016 Doos 001
12 centimeter
1978-1981
Weteringschans 81-89
(SAVRZ016 Doos 001 Map 1.1
Materiaal
correspondentie, pamfletten, persberichten, stickers.
Periode
1978-1981
Trefwoorden
mishandeling, ontruiming, speculatie, stadsvernieuwing
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}{Huize Lydia}{Weteringschans 81-89}
Personen
Agtsteribbe, Els (o); Bakker, Gerard; Draaisma, Jaap; Kersting, mr. Henk G.; Polak, W. (o); Walraven, R (o); Wolffensperger, Gerrit-Jan (o)
Organisaties
CPN; Friesch-Groningsche Hypotheekbank; Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen; Internationale Kommunistenbond (IKB); Leidse in Last, De (buurtkomitee A'dam); PVDA; Rechtswinkel Amsterdam (Stichting); Gemeente Amsterdam, college van burgemeester en wethouders
Opmerkingen
De Grote Wetering werd gekraakt op de Tweede Landelijke Kraakdag (25 februari 1978).
(SAVRZ016 Doos 001 Map 2.1)
Materiaal
krantenknipsels, pamfletten.
Periode
1980-1981
Trefwoorden
arrestatieteams, ontruiming, rechtsstaat, speculatie, stillen
Geografisch onderwerp
Amsterdam[Honthorststraat][Roelof Hartplein]{Grote Wetering}{Huize Lydia}{Weteringschans 81-89}
Personen
Genet, Louis (o); Mug, Pelle (o); Polak, W. (o); Velde, R. van der (o)
Organisaties
CPN; Intourist; Landelijk Overleg van Kraakgroepen (LOK); gemeente Amsterdam, college van burgemeester en wethouders
Opmerkingen
Bevat ook artikel van Rudi van der Velde, lid CPN-bestuur, -oud-wethouder en gemeenteraadslid van A'dam: 'Bestuurders tussen staat en volk'.Ontruiming GW vond plaats op 2 dec 1980: deze ontruiming betrof 4 van de 5 panden. Voor het 5de pand had Bakker geen ontruimingsvonnis. Ook artikelen over kraak en ontruiming van het Russische pand van Intourist aan de Honthorststraat (mrt-april 1981). Op 8.10.81 volgt de ontruiming van de rest van de GW en van Huize Lydia aan het Roelof Hartplein.
(SAVRZ016 Doos 001 Map 2.2)
Materiaal
publicaties.
Periode
1981
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}
Personen
Agtsteribbe, Els (o); Bakker, Gerard; Lankhorst, Peter (o); Schaefer, Jan (o)
Organisaties
Kraakgroep Indische buurt; Raad van Kerken
(SAVRZ016 Doos 001 Map 3.1)
Materiaal
fotokopiën.
Periode
1978
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Oude Zijds Voorburgwal 224-232}{Rokin 63}{Weteringschans 81-89}
Personen
Hoogenboom, T
Organisaties
Amsterdams Advokaten Kollektief; Arrondissementsrechtbank te Amsterdam; Bakkerswaal BV; Landelijk Overleg van Kraakgroepen (LOK); kraakgroep Pijp
(SAVRZ016 Doos 001 Map 3.2)
Materiaal
dossiers.
Periode
1980-1981
Trefwoorden
ontruiming, solidariteit, speculatie
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}{Koningslaan 50}
Personen
Bakker, Gerard; Draaisma, Jaap; Snoeks, Hans
Organisaties
Bouw-Es-Wat-Anders; CPN; Kerkstraat-Comité; Kukeleku; Leidse in Last, De (buurtkomitee A'dam); PPR; PSP; PVDA; Rechtswinkel Amsterdam (Stichting); Solidariteitscomité Grote Wetering; Wetering Verbetering; gemeente Amsterdam, college van burgemeester en wethouders; wijkcentrum D'Oude Stadt
(SAVRZ016 Doos 001 Map 3.3)
Materiaal
tijdschriften.
Periode
1980-1981
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}{Spaarndammerdijk 171}
Personen
Bakker, Gerard; Polak, W. (o)
Organisaties
Friesch-Groningsche Hypotheekbank; Kraakkrant (Amsterdam); Laatste Waarschuwing, De (per)
( SAVRZ016 Doos 001 Map 3.4)
Materiaal
publicaties.
Periode
1980
Trefwoorden
mishandeling, ontruiming
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}
(SAVRZ016 Doos 001 Map 3.5)
Materiaal
persberichten.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}
Personen
Borman, prof. mr. J.A.; Duk, prof. mr. W.
Organisaties
gemeente Amsterdam, college van burgemeester en wethouders
(SAVRZ016 Doos 001 Map 3.6)
Materiaal
persberichten.
Periode
1980-1981
Trefwoorden
arrestatieteams, ontruiming
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}
Personen
Valken, J. (o)
Organisaties
Gemeentepolitie Amsterdam
(SAVRZ016 Doos 001 Map) 3.7
Materiaal
bestandslijsten, manuscripten, pamfletten, persberichten, getikte teksten uit Nederland.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Grote Wetering}{Groote Keijser}
(SAVRZ016 Doos 001 Map 4.1)
Materiaal
affiches, krantenknipsels, pamfletten.
Periode
1978-1981
Trefwoorden
arrestatieteams, ontruiming
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Grote Wetering}
Personen
Bakker, Gerard; Komrij, Gerrit; Polak, W. (o)
Organisaties
CPN; Friesch-Groningsche Hypotheekbank; Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen; Laatste Waarschuwing, De (per); PVDA; Raad van State; Wetering Verbetering; Weteringbuurt Nieuws (per)
Opmerkingen
Bevat ook pamfletten, een fraaie muurkrant dd 25.11.80 en enige affiches op A4 en A3-formaat.
(SAVRZ016 Doos 001 Map 5.1)
Materiaal
logboeken uit Nederland.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Grote Wetering}
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>