Rivierenbuurt
SAVRZ038 Doos 001 Map 1
3 centimeter
(SAVRZ038 Doos 001 Map 1.1
Materiaal
correspondentie, manuscripten, Nota's en notities, pamfletten, persberichten, tijdschriften.
Periode
1982-1986
Trefwoorden
herkraken, horizontale verkoop, huidenstraattruc, kraken van distributiewoningen, ontruiming, skinheads, woningonttrekking
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Churchillaan 137}{Volkerakstraat 59}{IJsselstraat 53}{Molenbeekstraat 14 HS}{Dintelstraat 46-2&3}{Borssenburgstraat 19 HS}{Diezestraat 30-1}{Dintelstraat 72-74}{Grote Dintel}{Dintelstraat 6-1}{Scheldestraat 100}{Geulstraat 2-1}[Bernissestraat][Biesboschstraat][Geuzenstraat][Geuzenkade]{Winterdijkstraat 6-3}{Roerstraat 82-1}{Uiterwaardenstraat 246}{Wielingen II}{Jekerstraat 4 HS}{Slatuinenweg 31}
Personen
Biesen, Phon van den; Braan, S.F. (g); Brekveld, Eelco; Bruins, Sicco; Drewes, A.; Havenaar, André; Jurriaans, Michael; Kip, Erik; Kneepkens, Marjon; Kuyt, Joke; Mourik, Dhr. van; Recourt, J.; Schmaus, Michael; Smit, Ad; Thijn, Ed van; Wolffensperger, Gerrit-Jan (o)
Organisaties
Boer Den Hartog Hooft Beheer BV; Coöperatieve Flatexploitatievereniging; Gemeente Amsterdam, Dienst Herhuisvesting; Gemeente Amsterdam, Stadhuis; Huurderscomitee Rivierenbuurt; Huurderskrant Rivierenbuurt; Laatste Waarschuwing, De (per); Parool, het; Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt; Woongroep Rivierenbuurt; Zorot (Stichting Zonder Recht Of Titel); kraakgroep Rivierenbuurt
Opmerkingen
Zie voor inval bij Sicco ook savrz003/001/4.8; verder voor de Rivierenbuurt en de verradersaffaire ook savrz003/002/3.3. In deze map bevindt zich ook een vertrouwelijk rapport van het Stadhuis A'dam (d.d. 12 juli 1984) over de woningdistributie in de Rivierenbuurt met uitvoerige aanbevelingen over hoe tot adequate relbeheersing en de-escalerend politieoptreden te komen.
(SAVRZ038 Doos 001 Map 1.2)
Materiaal
correspondentie, pamfletten, persberichten
Periode
1979
Trefwoorden
horizontale verkoop, woningonttrekking
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Roerstraat 3-3}
Personen
Heldring, O.W. (HVO-direkteur)
Organisaties
HVO (hulp voor onbehuisden); Kraakgroep Pijp; Van Mourik's Huizenmaatschappij BV; Wijkcentrum De Gouden Reael; Woongroep Staatsliedenbuurt; kraakgroep Haarlemmerbuurt
SAVRZ038 Doos 001 Map 1.3
Materiaal
pamfletten
Periode
1986
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Schaepmanstraat 59-1}=Rivierenbuurt
Personen
Slingeland, Martin; Slingerland, Martin; Thijn, Ed van
Organisaties
Vrienden van Martin S.
SAVRZ038 Doos 001 Map 1.4
Materiaal
tijdschriftartikelen, gerechtelijke stukken, pamfletten
Periode
1990-1992
Trefwoorden
corruptie
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Holendrechtstraat 18}{Holendrechtstraat 30}{Holendrek}
Personen
Verberne, ir. Peter
Organisaties
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam; Vrij Nederland; buro Van Lijenberghlaan; gemeente Amsterdam, Woningbedrijf
SAVRZ038 Doos 001 Map 2.1
Materiaal
gerechtelijke stukken
Periode
1993-1996
Personen
Frans Panholzer, J. Goudriaan;
Organisaties
Kantongerecht te Amsterdam; Woningbedrijf Amsterdam
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>