Oosterpark en Transvaalbuurt
SAVRZ037 Doos 001 en 002
20 centimeter
(SAVRZ037 Doos 001 Map 1.1
Materiaal
tijdschriftartikelen, discussiestukken, krantenknipsels, correspondentie, manuscripten, notulen, pamfletten, persberichten, getikte teksten.
Periode
1979-1982
Trefwoorden
buurtvergadering, ontruiming, stadsvernieuwing
Geografisch onderwerp
Amsterdam[Dusartstraat]{Blaaskop}{Blasiusstraat 65-103}{Keucheniusschool}{Ruyschstraat 54-70}{Wibauthuis}{Wibautstraat 53-67}{hoek Ruyschstraat, Wibautstraat, Blasiusstraat}
Personen
Dammen, René; Draaisma, Jaap; Magnée, Pierre; Meerten, Laurens; Polak, W. (o); Schaefer, Jan (o); Wibaut, F.M. (o)
Organisaties
Bewonersgroep Blaaskop; Bewonersgroep Blasius, Wibaut, Ruyschstraat; Blaaskop Nieuws; Buurthuis Iepenweg; CPN; Huurdersvereniging Volkoren; Infocentrum Op Stelten; Kafee Kannie; Kukeleku; Nederlandse Kring van Beeldenstormers (NKB); Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKB); Overleg Bewonersgroepen Oosterparkbuurt (OBO); Projektgroep HAT; Radikaal Amsterdam (per); Waarheid, de (per); Woongroep Staatsliedenbuurt; gemeenteraad Amsterdam
Opmerkingen
De kop Blasiusstraat-Wibautstraat-Ruyschstraat werd vanaf 1977 geleidelijk aan gekraakt. De panden, die voor een deel waren 'voorgesloopt', werden weer bewoonbaar gemaakt. In 1981 woonden er ongeveer 150 mensen. In deze map bevindt zich ook een historische schets van dr. F.M. Wibaut, wethouder in de jaren 1910-'20 te Amsterdam van onder meer Volkshuisvesting en Financiën. Als voorzitter van de levensmiddelencommissie tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de sociaal-democraat Wibaut betrokken bij het aardappeloproer in juli 1917 in Amsterdam; het motto van Wibaut daarbij was: "Schieten met grote tegenzin, maar toch schieten!"... Zoals bekend stapte Wibaut op 13 januari 1982, uit protest tegen de ontruiming en direkt daaropvolgende sloop van de Blaaskop, van zijn sokkel en sleepte zich van het Wibauthuis naar de Blaaskop, waarbij de oude stramme heer een handje geholpen werd door behulpzame actievoerders. De schijnheilige verontwaardiging in de media over deze "vernielingsactie" was enorm.
(SAVRZ037 Doos 001 Map 1.2)
Materiaal
tijdschriftartikelen, lay out, pamfletten, tijdschriften.
Periode
1980-1981
Trefwoorden
stadsvernieuwing
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Sparrenweg 104-106}{Spar}{hoek Ruyschstraat, Camperstraat, Tilanusstraat}{Lange Adem}
Personen
Hok, Jac (o); Lambert, Aad
Organisaties
Centraal Wonen; Oosterparkkrant; Projektgroep Oosterpark; Radikaal Amsterdam (per); Werkgroep OSO (Oost Samen Onder dak); Woongroep De Spar
(SAVRZ037 Doos 001 Map 1.3)
Materiaal
tijdschriftartikelen, interview, correspondentie, notulen, pamfletten, tijdschriften uit Nederland.
Periode
1978-1999
Trefwoorden
anti-fascisme, buurtvergadering, horizontale verkoop, kraken van distributiewoningen, leegstand, pensions, stadsvernieuwing, verkrachting, verraad, woningbouwverenigingen
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam algemeenl[Iepenplein][Linnaeusstraat]{1e Oosterparkstraat 218 HS}{1e van Swindenstraat 19 HS}{2e Oosterparkstraat 230-232}{3e Oosterparkstraat 145 HS}{Bonifatius}{Camperstraat 17}{Eerste Hulp}{Lange Adem}{Tilanusstraat 61}{Vrolike Nood}{Vrolikstraat 181-1}{Vrolikstraat 194}{Vrolikstraat 228}{Vrolikstraat 371}{hoek Ruyschstraat, Camperstraat, Tilanusstraat}: Utrecht{AKU}
Personen
Binda; Bruinsma, M.; Dondorp, Han; Dufour, P.; Herk, Bert van; Kok, Hans; Kruif, Frans de; Putte, Ronald van de; Soewari, Ferdinand
Organisaties
Anti-fascisme Groep Oost; Bluf! (per); Buurtcomité 'Ruyschstraat 21 Dicht'; Buurthuis Iepenweg; Buurthuis Oosterhonk; Comitétegen leegstand en horizontale verkoop in de Oosterparkbuurt; Eerste Hulp; FIOD-Oost; Giftige Grieten; Huis-aan-Huis Krant; Initiatiefgroep Antifascisten A'dam Oost; Kraakgroep Oosterparkbuurt; Kraakgroep Oosterparkbuurt; Krisis Komitee Oost; Metropool Doerga BV; Onderzoeksgroep; Oosterparkkrant; PSP; Stadsvernieuwingsgroep Oosterparkbuurt-Weesperzijdestrook; Wbv ACOB; Wbv Het Oosten; Wijkopbouworgaan Oosterpark; Wijkraad Oosterparkbuurt; Woningbedrijf Centrum-Oost (WCO); kraakgroep Oost
(SAVRZ037 Doos 001 Map 1.4)
Materiaal
flyer, gerechtelijke stukken, lay out, pamfletten, persberichten uit Nederland.
Periode
1998-1999
Trefwoorden
ontruiming, woonwerkgebouwen
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam['s Gravesandeplein][Oosterpark]{1e Oosterparkstraat 279}{OLVG}
Personen
Biesen, Phon van den
Organisaties
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam; Gemeentewaterleidingen Amsterdam; Peper, De
Opmerkingen
Bevat oa. de pleitnotitie van het kort geding dat de krakers aanspanden tegen de Gemeentewaterleidingen Amsterdam om aangesloten te worden op de waterleiding. Dit proces werd door de krakers gewonnen. Zie voor beelden van de OLVG uit 1998 ook VKTV.
(SAVRZ037 Doos 001 Map 2.1)
Materiaal
flyer, krantenknipsels, pamfletten, publicaties.
Periode
1985-1992
Geografisch onderwerp
Amsterdam{1e Oosterparkstraat 218 HS}{1e van Swindenstraat 19 HS}{Bankroet}{Blaaskop}{Eerste Hulp}{Omval 45}{Vrolikstraat 371}{Vrolikstraat 401 HS}{Vrolikstraat 401-403}
Personen
Braan, S.F. (g); Donk, mr. Jan G.; Eijkman, Annoesjka; Hock, Jack (o); Jong, Vincent de; Kersting, mr. Henk G.; Klijnstra, Bernard; Tapperwijn, Rie; Thijn, Ed van
Organisaties
Bankroet; Deelraad Oost; Eerste Hulp; Kraakgroep Oosterparkbuurt; Oosterparkkrant; Stadsdeel Oost; Wijkopbouworgaan Oosterpark; kraakgroep Oost
Opmerkingen
In 1992 ging het blok, waar de Eerste Hulp was gevestigd, onder de slopershamer. Men kraakte een leeg bankgebouw in de Eerste Van Swindenstraat en de Eerste Hulp ging over naar Bankroet. Over de geschiedenis van de Eerste Hulp werd in oktober 1992 een brochure uitgebracht: "De Eerste Hulp. Stilstand bij zeveneneenhalf jaar beweging (of zoiets)".
(SAVRZ037 Doos 002 Map 1 en 2)
Materiaal
flyer, correspondentie, pamfletten, publicaties, stickers.
Periode
1992-1997
Trefwoorden
ontruiming, sloop, stadsvernieuwing, verkrachting
Geografisch onderwerp
Amsterdam{1e Oosterparkstraat 218 HS}{1e van Swindenstraat 19 HS}{Villa Omval}{Wijttenbachstraat 34}{Vrolikstraat 128 HS}{Halmaheirastraat 28}{Zeeburgerpad 36A}{2e Atjehstraat 7 HS}{Beukenplein 12}{Linnaeusstraat 107}
Personen
Braan, S.F. (g); Vincent de Jong
Organisaties
Buurthuis 't Karrewiel; Komite Illegale Arbeiders; Opstand (Stichting); Postbank; Stadsdeel Oost; Stadsdeel Zeeburg; kraakgroep Oost
Opmerkingen
In deze map ook een brochure van Bankroet-Vrolikstraat over hun avonturen vanaf de Eerste Hulp tot dan toe (de Vrolikstraat is hun derde kraakpand), over vluchtelingen uit ex-Joegoslavië die in A'dam vaak gaan kraken, over Villa Omval, de praktijken van stadsdeel Oost enzovoort. Vanaf september 1992 (opening van Bankroet aan de 1e van Swindenstraat) tot aan oktober 1997 (ontruiming van Bankroet aan de Linnaeusstraat) hebben de mensen van dit infocentrum in totaal op negen kraakadressen vertoefd, waaruit zij steeds weer ontruimd werden. In map 2 een dossier met de klachten over het politieoptreden bij een inval in Bankroet in de Vrolijkstraat 128-hs op 28 juli 1994.
(SAVRZ037 Doos 001 Map 2.2)
Materiaal
diversen.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Iepenplein}
(SAVRZ037 Doos 001 Map 2.3)
Materiaal
tijdschriftartikelen, correspondentie, lay out, pamfletten.
Periode
1987
Trefwoorden
bonzen, sociale advocatuur, stalinisme
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Vrolikstraat 371}
Personen
Donk, mr. Jan G.; Klijnstra, Bernard
Organisaties
Bluf! (per); Eerste Hulp; Kraakgroep Oosterparkbuurt; Kraakgroep Vrolikstraat 371; Oosterparkkrant; Wbv Het Oosten
(SAVRZ037 Doos 001 Map 2.4)
Materiaal
correspondentie, pamfletten.
Periode
1986
Trefwoorden
buurtvergadering, herkraken, kraken van distributiewoningen, ontruiming
Geografisch onderwerp
Amsterdam{3e Oosterparkstraat 162 Bel}
Personen
Hock, Jack (o); Moerbeek, Kees; Tapperwijn, Rie
Organisaties
Kraakgroep Oosterparkbuurt; Projektgroep Oosterpark; Wbv Het Oosten; Wijkopbouworgaan Oosterpark
(SAVRZ037 Doos 001 Map 2.5)
Materiaal
flyer
Periode
1995-1996
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Wijttenbachstraat 21}{Ondersteboven}
Organisaties
Café Ondersteboven
(SAVRZ037 Doos 001 Map 2.6)
Materiaal
correspondentie, pamfletten
Periode
1992
Geografisch onderwerp
Amsterdam=Oosterparkbuurt
Organisaties
Werkgroep Behoud Sociaal Wonen (BSW); Wijkopbouworgaan Oosterpark
(SAVRZ037 Doos 001 Map 3.1)
Materiaal
tijdschriften
Periode
1984-1986
Trefwoorden
bezettingsacties, bonzen, huurstakers, kraakvergaderingen, verkrachting, wijkteams
Geografisch onderwerp
Amsterdam=Dapperbuurt=Indische Buurt=Oosterparkbuurt=Plantagebuurt{Alexanderkade 7-9}{Alexanderplein 2}{Bankastraat 2}{Benkoelenstraat 2 HS}{De Markies}{Henri Polaklaan 28}{Het Heftige Huis}{Koppelstock}{Kremlin}{Lijnbaansgracht 6-7}{Madurastraat 39 HS}{Makassarstraat 70 HS}{Makassarstraat 86-88}{Pieter van der Doesstraat 15-17}{Singel 114}{Verre Oosten}: Castricum{Zeeveld}
Personen
Kok, Hans; Takhrifa, Hmidou; Verkoyen, Hans
Organisaties
Afront; Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties; BOO-groep; Buurtopbouworgaan Dapperbuurt (BOO); Eerste Hulp; Huurstakers Indische buurt; KMAN (Amsterdam); Kraakgroep Dapperbuurt; Kraakgroep Indische Buurt; Kraakgroep Oosterparkbuurt; Kremlin, kraakcafé; Kremlingroep; Krisis Komitee Oost; MDHG Belangenvereniging drugsgebruikers (Amsterdam); Markies Alexander Front (MAF); Markies, kraakcafé; Oostblok (per); Ouderen Aktief; Tegengas; Waarheid, de (per); buro IJtunnel; gemeente Amsterdam, Grondbedrijf; stedelijk overleg kraakgroepen (SOK)
Opmerkingen
In het eerste nummer van Oostblok van 18 april 1984 wordt het Markies Alexander Front, dat de uitgave van Oostblok verzorgt, beschreven als een samenwerkingsverband op kraak- en woongebied van de Indische, Oosterpark- en Dapperbuurt. In de loop van 1985 - en duidelijk vanaf nr 11 van november - ontwikkelt Oostblok zich tot een Indiese Buurt Krant; het centrale trefpunt is politiek café Het Verre Oosten in de Makassarstraat 86-88. Oostblok verschijnt onregelmatig, in deze map bevinden zich de nrs 1-12 (april 1984-maart 1986). In het laatste nummer 12 is een uitgebreide informatiemap opgenomen over wijkteamontwikkeling en de positie van de wijkagent
(SAVRZ037 Doos 001 Map 4.1)
Materiaal
flyer, pamfletten, petitie, manuscript
Periode
vanaf 1994
Geografisch onderwerp
Amsterdam: 3e Oosterparkstraat, Camperstraat, Reinwardtstraat, Boetonstraat, Baliestraat, Borneostraat, Madurastraat, Pretoriusstraat, Steve Bikoplein, Middenweg, Daniel Goedkoopstraat
Organisaties
CIA infocafé
(SAVRZ037 Doos 001 Map 4.3)
Materiaal
diversen
Periode
2003-2005
(SAVRZ037 Doos 002 Map 3.1)
Materiaal
diversen
Geografisch onderwerp
Amsterdam=Transvaalbuurt{Pretoriusstraat 28}{Pretoriusstraat 22}
Periode
2005-2017
(SAVRZ037 Doos 002 Map 3.2)
Materiaal
diversen
Geografisch onderwerp
Amsterdam=Oosterpark{Derde Oosterparkstraat 64-hs}
Periode
2007-2010
(SAVRZ037 Doos 002 Map 3.3)
Materiaal
diversen
Geografisch onderwerp
Amsterdam=Oosterpark{Eerste Oosterparkstraat 89-95}
Periode
2007-2008
(SAVRZ037 Doos 002 Map 3.4)
Materiaal
diversen
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Zeeburgerdijk 265}
Periode
2006-2007
(SAVRZ037 Doos 002 Map 3.5)
Materiaal
diversen
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Polderweg}{De Inrichting}
Periode
2010-2014
(SAVRZ037 Doos 002 Map 4)
Materiaal
diversen
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Pieter Nieuwlandstraat 93-95}
Periode
2014-2017
Organisaties
Woningbouwvereniging Soweto;
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>