Organisaties broed- en vrijplaatsen
SAVRZ039 Doos 4 & 9
24 centimeter
1975-2009
(SAVRZ039 Doos 009 Map 4)
Materiaal
nota's, knipsels en diversen uit Nederland
Periode
1975-1977
Personen
Guillaume Knies
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam={Mauritskade 24}{Lutmastraat 2}{Zeeburgerdijk 25}{Zeeburgerdijk 25A}
Organisaties
Bond van Beeldende Kunstenaars (BBK), afdeling Amsterdam; SWWK, Stichting Woon- en Werkruimte voor Kunstenaars
Opmerkingen
Ten tijde van de kraakacties in november 1975 op de Mauritskade en de Lutmastraat is er ook een adres aan de gemeenteraad geschreven. Hierin opgenomen de nota "Over het tekort aan kunstenaarsakkommodaties en het beleid van de SWWK" en voorstellen voor verbetering. In dit dossier ook informatie over het pand aan de Zeeburgerdijk dat al in 1972 gekraakt werd.
(SAVRZ039 Doos 004 Map 1,  map 3, map 4.1)
Materiaal
diversen uit Nederland
Periode
1993-2000
Personen
Duyvendak, Wijnand; Jong, Niek de; Keizer, Guido; Korthals Altes, Harm Jan; Laeven, Ernst; Veer, Mike ter
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam=Westerdokseiland[IJ-oevers] Amsterdam[IJ-oevers]{'t Veem}{ADM}{Douaneloods}{Entrepotdok}{LloydHotel}{Nieuwendijk 134}{OLVG}{Oostelijke Handelskade 33}{Pakhuis Wilhelmina}{Plantage Doklaan 8-12}{Ruigoord}{Silo}{Vrieshuis Amerika}{Westerdokseiland}{Zeezicht}
Organisaties
't Veem; Vrieshuis Amerika; Open Haven Museum; Silo; Wilhelmina
(SAVRZ039 Doos 004 Map 2.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland
Periode
1993-2002
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[IJ-oevers]
Organisaties
Gilde van Werkgebouwen aan het IJ
(SAVRZ039 Doos 004 Map 2.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland
Periode
juni 1999
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Opmerkingen
(Woon)werkgebouwen in Amsterdam. Programma, strategie, aanbevelingen.
(SAVRZ039 Doos 004 Map 5)
Materiaal
publicaties uit Nederland
Periode
1999-2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
: Projectmanagementbureau Amsterdam; Stedelijke Woningdienst Amsterdam
Opmerkingen
Met Bijlage bij het Plan van Aanpak project Broedplaats: Reacties op ontvangen adviezen. Tevens enkele concept nota's uit het najaar van 1999 en een brief van de Kalenderpanden over het aanstaande nieuwe beleid.
(SAVRZ039 Doos 004 Map 2.4)
Materiaal
publicaties uit Nederland
Periode
1999
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Davies, Trevor
(SAVRZ039 Doos 004 Map 2.5)
Materiaal
publicaties uit Nederland
Periode
1999
(SAVRZ039 Doos 004 Map 2.6)
Materiaal
discussiestukken
Periode
2000
Geografisch onderwerp
: Amsterdam
Organisaties
Filmakademie; gemeente Amsterdam; Project Management Bureau (PMB)
(SAVRZ039 Doos 008 Map 1)
Materiaal
diversen
Periode
2005-2017
Geografisch onderwerp
: Amsterdam{Sarphatistraat 143}{De Ruimte, Distelweg 83}
Organisaties
Urban Resort; Gallerie De Vrijplaats; De Ruimte - cafe Krux;
Personen
Post, Rutger
Opmerkingen
Informatie over de erfpachtpanden. Een serie voormalige kraakpanden in eigendom bij bewoners/gebuikers. De erfpachtcontracten, meest afgesloten eind jaren tachtig, begin jaren negentig, lopen langzamerhand af en in samenwerking met De Vrije Ruimte wordt gepoogd een verlenging van de erfpachtduur onder gelijkwaardige gunstige voorwaarden te regelen.
(SAVRZ039 Doos 008 Map 1.2)
Materiaal
diversen
Periode
2007-2017
Geografisch onderwerp
: Amsterdam
Organisaties
Urban Resort;
(SAVRZ039 Doos 008 Map 4 & 5)
Materiaal
flyers, discussiestukken, pamfletten, infobulletin, notulen, oprichtingsstukken
Periode
2000-2010
Geografisch onderwerp
: Amsterdam[Kinkerstraat]
Organisaties
: De Vrije Ruimte; Easy City
Opmerkingen
Tevens diverse stukken m.b.t de oprichting van vereniging De Vrije Ruimte. Aanvankelijk is nog sprake van "Het Gilde Plus". De Vrije Ruimte is namelijk tevens opgezet in samenspraak met deelnemers aan en als een soort voortzetting van het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ, die immers rond 2000 bijna allemaal verdwenen (ontruimd) waren, gelegaliseerd of in de planning opgenomen voor sloop/renovatie. Ook meer info over een aantal zogenaamde 'huur-cultuurpanden'. Dit zijn voormalige panden in eigendom van woningbouwcooperaties waarvoor in samenwerking met de Vrije Ruimte in 2006 gezocht is naar speciale status om een lage huur te behouden en bijvoorbeeld het recht om zelf bewoners toe te wijzen te behouden. Het gaat om de panden: Inktfabriek (Brouwersgracht), de Korte Prins (Korte Prinsengracht / Haarlemmerhouttuinen), 't Seepaerdt (Prinseneiland), Vredenburgh (Vredenburgersteeg), Tetterode (Bilderdijkstraat / Da Costakade) en het Wilhelmina-Gasthuis (paviljoen 1 en 2).
(SAVRZ039 Doos 008 Map 4.3)
Materiaal
brochures, voorlichtingsmateriaal
Periode
2005-1010
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
De Vrije Ruimte
Opmerkingen
Twee brochures over brandveligheid. De eerste voor kraakpanden, de ander voor broed- en vrijplaatsen (Vrije Ruimte, 2008).
(SAVRZ039 Doos 009 Map 2.1)
Materiaal
discussiestukken, pamfletten
Periode
2002
Geografisch onderwerp
: Amsterdam[Kinkerstraat]
Personen
: Vlieger, Erik de
Organisaties
: Het Opstandig Pluimvee
Opmerkingen
Discussie gevoerd op Kraken maillijst en Indymedia n.a.v. eierincident. Tijdens debat georganiseerd door Vrije Ruimte over gentrificatie tijdens Easy-City werd De Vlieger besmeurd met eierstruif
(SAVRZ039 Doos 004 Map 4.2)
Materiaal
flyer, krantenknipsels, Nota's en notities, pamfletten, getikte teksten uit Nederland
Periode
1997-
*Trefwoorden: ontruiming, projectontwikkeling, vrijplaatsen, woonwerkgebouwen
Geografisch onderwerp
: Nederland: Amsterdam{Graansilo}{Houtkopersburgwal}{Lloyd Hotel}{Pakhuis Wilhelmina}{Ruigoord}{Vrieshuis Amerika}{Westergasfabriek}{Zeezicht}
Personen
: Gerson, Natasha; Stadig, Duco (o); Vermeer, Lot
Organisaties
: Amsterdamse Kunstraad; Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam; Parool, het
Opmerkingen
Bevat de gemeentepublicatie "Hub Amsterdam! Amsterdams aanzien in de komende 30 jaar", uit januari 1998 + de publicatie “Retour Hub! De reactie op ‘Hub Amsterdam!’ samengevat”
(SAVRZ039 Doos 009 Map 1.1)
Materiaal
publicaties uit Nederland (72 pag.)
Periode
2005
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Luyten, Marcia (auteur)
Organisaties
Broedplaats Amsterdam
(SAVRZ039 Doos 009 Map 1.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland (71 pag.)
Periode
2000
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
TENT. Rotterdam
(SAVRZ039 Doos 009 Map 1.3)
Materiaal
Publicatie uit Nederland (7 pag.)
Periode
2001
Geografisch onderwerp
Nederland
Personen
Hemel, Zef; Renou, Marieke
Organisaties
Forum, de denktank van het Ministerie van VROM
(SAVRZ039 Doos 009 Map 1.4)
Materiaal
Publicatie uit Nederland (14 pag.)
Periode
2001
Geografisch onderwerp
Nederland
Personen
Hemel, Zef; div>
Organisaties
Forum, de denktank van het Ministerie van VROM
Opmerkingen
Advies ten behoeve van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening deel 3
(SAVRZ039 Doos 009 Map 2.2)
Materiaal
Tijdschrift uit Nederland (90 pag.)
Periode
2002
Geografisch onderwerp
Nederland
Personen
Hemel, Zef
Organisaties
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV)
Opmerkingen
Tweede (thema)nummer van de 83e jaargang van het tijdschrift Stedebouw & Ruimtelijke Ordening (S&RO). Met bijdrages van o.a.Zef Hemel, Peter Hall, Robert Kloosterman, Dick Frieling en Hugo Priemus.
(SAVRZ039 Doos 009 Map 2.3)
Materiaal
Tijdschrift uit Nederland (52 pag.)
Periode
2004
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
Agora, Tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken
Opmerkingen
Eerste thema)nummer van de 20e jaargang. Met o.a. een bijdrage over creatieve rommelzones in Amsterdam en Munchen van martijn Arnoldus
(SAVRZ039 Doos 009 Map 3.1)
Materiaal
Publicatie uit Nederland (48 pag.)
Periode
2002
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Musterd, Sako
Organisaties
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV)
Opmerkingen
Essay over 'Woonmilieus in de Creatieve Culturele kennisstad'
(SAVRZ039 Doos 009 Map 3.2
Materiaal
Nota's uit Nederland
Periode
1999-2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Stadig, Duco; Hoogendoorn, Jurgen; Bontekoning, Simon
Organisaties
Projectmanagmentbureau Amsterdam; Stedelijke Woningdienst Amsterdam; Werkgroep "Gebruik Broedplaatsen"
Opmerkingen
Met o.a. Project Broedplaats - Plan van Aanpak (concept 21-10-1999); Project Broedplaats - Stand van Zaken (13-11-2000); Het gebruik van Broedplaatsen (concept 23-10-2000); Stukken betreffende de Startbijeenkomst Broedplaats in het Veem op 30-11-2000.
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>