Autonomie en Joost van Steenis
SAVRZ064 Doos 1
12 centimeter
1977 - 1989
(SAVRZ064 Doos 001 Map 000)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1977-1979
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Booij, Tom de; Looman, Nico; Steenis, Joost van
Organisaties
Macht en Elite
Opmerkingen
Van dit tijdschrift zijn de volgende nrs aanwezig: Eerste jrg nr 2 (1977), nr 6 (aug. 1978); tweede jrg, nrs 1-5 (nov '78-aug '79).
(SAVRZ064 Doos 001 Map 1.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1983-1985
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Steenis, Joost van
Opmerkingen
Van dit rondschrijven in stencilvorm door Joost van Steenis bevinden zich in deze map de Brieven nrs 1 t/m 14; de Zevende Brief ontbreekt.
(SAVRZ064 Doos 001 Map 1.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Steenis, Joost van
Organisaties
Macht en Elite
(SAVRZ064 Doos 001 Map 1.3)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Steenis, Joost van
(SAVRZ064 Doos 001 Map 1.4)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1982-1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Steenis, Joost van
Organisaties
Macht en Elite
Opmerkingen
De VIP-inlichtingendienst verzamelt en verschaft inlichtingen over invloedrijke personen. Van dit kwartaalschrift bevinden zich in deze map: nr 1 (febr 1982), nr 3 (sept 1982), nr 5 (maart 1983), nr 7 (sept 1983). In deze nummers komen onder andere de vragen aan de orde die de VVD stelt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over deze uitgave.
(SAVRZ064 Doos 001 Map 1.5)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1982
Trefwoorden
autonomen
Geografisch onderwerp
Nederland: Roermond
Personen
Lenaerts, Johnnie; Steenis, Joost van
Organisaties
Brakende Kraker, De; Organisatie van Roermondse Anarchisten (ORA)
Opmerkingen
Nog een ondertitel van dit over Van Steenis zeer kritische geschrift luidt: "Hoe betrouwbaar zijn de profeten van de autonome beweging. Een kritiek".
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>