SAVRZ061 Doos 1A, 1B, 1C en 2
36 centimeter
1974-2015
(SAVRZ061 Doos 001A Map 5.1)
Materiaal
publicaties uit Nederland
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Bond Werkschuw Tuig (BWT); Vrije Socialist, de
(SAVRZ061 Doos 001A Map 5.2)
Materiaal
pamfletten, tijdschriften, publicaties uit Nederland.
Periode
1980-1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Bingel
Organisaties
Luie Donder (per); Nederlandse Bond Tegen Arbeidsethos (NBTA); PSP-Jongeren Amsterdam
(SAVRZ061 Doos 001A Map 5.3)
Materiaal
briefkaarten, manuscripten, pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1978-1998
Trefwoorden
anti-parlementarisme
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam algemeen=Indiese buurt: Den Bosch: Nijmegen: Tilburg
Personen
Draaisma, Jaap; Haenen, Henri; Verhoysen, Willie
Organisaties
Anti-Verkiezings Komitee (AVK); CPN-afd. Weteringbuurt; Harde Kern; Hobbema Commando; Nee '98; Spuigroep; Uitgeverij Pamflet; Vrije Keyser T.V. (VKTV)
Opmerkingen
In deze map bevindt zich ook het origineel van het bekende pamflet: "Zij zeggen Stenen zijn geen argumenten ..." enzovoort.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 5.4)
Materiaal
affiches uit Nederland; pamfletten uit Duitsland en Nederland; persberichten uit Nederland.
Periode
1968-1997
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Tilburg: Utrecht
Organisaties
Solidariteitsfonds; Vrije Bond
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.1)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
Bérurier Noir; Collected Works
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.10)
Materiaal
informatiefolder/-stencil, pamfletten, persberichten uit Nederland.
Periode
1992
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Den Haag: Leiden: Nijmegen: Rotterdam
(SAVRZ061 Doos 001B Map 1.5)
Materiaal
flyer, informatiefolder/-stencil, pamfletten uit Nederland.
Periode
1999-2000
Trefwoorden
milieu, mondialisering
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Amsterdam
Organisaties
Attac Nederland; TNI; XminY
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.2)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Deventer
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.3)
Materiaal
pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1988
Geografisch onderwerp
Duitsland: Berlijn; Internationaal; Nederland: Amsterdam
Organisaties
Ultimatum
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.4)
Materiaal
discussiestukken uit Nederland.
Periode
1986
Trefwoorden
anti-imperialisme, patriarchaat, solidariteit, vrouwen
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
FMLN
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.5)
Materiaal
begrotingen, krantenknipsels, manuscripten, programmagegevens uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.6)
Materiaal
fax, programmagegevens uit Nederland.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Nederland: Sittard
Personen
Harle, Nigel
Organisaties
Stichting Prompt
Opmerkingen
Use the breakdown of the old world to build the next world.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.7)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Leidse Bosje]
Personen
Koningin Beatrix
Organisaties
Autonomen, De
Opmerkingen
In het kader van de viering van het Amerikaans-Nederlandse vriendschapsverdrag wordt geprotesteerd tegen de geldverslindende party's en tegen het tot verboden gebied verklaren van delen van de stad vanwege het 'hoge bezoek'. De Luik blijft, Trix niet!
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.8)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1974
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Stadhuis}
Personen
Riethof, Huib (o)
Organisaties
PSP; Zwarte Tulp
Opmerkingen
Na jarenlang geageerd te hebben tegen de bouw van de metro bewees de PSP-er Huib Riethof zijn onbetrouwbaarheid door op het meest kritieke moment vóór de metro te stemmen. In dit door de Zwarte Tulp ondertekende pamflet worden de Amsterdammers opgeroepen naar het stadhuis te komen om zich, groepsgewijs of individueel, te verdedigen tegen de verraderlijke machthebbers!
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.9)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Sarphatipark]
Personen
Fischer, Pim; Joosten, Wil; Last, Hans; Reagan, R.
Organisaties
El Salvador Komitee; IKV; Stop de N-bom; Vrouwen voor Vrede
Opmerkingen
In het kader van het bezoek van Ronald Reagan aan Europa worden overal in Europa acties en demonstraties tegen de politiek van de Amerikaanse president georganiseerd.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 1.11)
Materiaal
pamflet, flyer uit Nederland.
Periode
2008
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Bijstandsbond
Opmerkingen
Demonstratie onder het motto: "Delete de elite". Tevens een demonstratie van de Bijstandsbond:"Arm/Rijk - stilstaan bij het verschil".
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.1)
Materiaal
affiches, pamfletten uit Nederland.
Periode
1986
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Amsterdam
Personen
Dreesmann, prof. Anton
Organisaties
Landelijk Overleg Kraken (LOK); V&D
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.10)
Materiaal
interview, manuscripten, pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Dam]
Personen
Lieshout, Jack van; Weizsäcker, dr. Richard von
Organisaties
Stad, Radio Amsterdam
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.11)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1983-1996
Trefwoorden
jongerencultuur
Geografisch onderwerp
Nederland: Arnhem: Hengelo
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.12)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1979-1981
Trefwoorden
pastiche, proletarisch winkelen
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Bijenkorf
(SAVRZ061 Doos 002 Map 1.1 & SAVRZ047 Doos 001 Map 3.7)
Materiaal
briefkaarten, notulen, pamfletten, tijdschriften, poezie, publicaties, krantenknipsels, pamfletten, persberichten, programmagegevens uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Nijmegen: Rotterdam: Utrecht
Personen
paus Johannes Paulus II; Pistolesi, Paolo;
Organisaties
Autonomen, De
Trefwoorden
autonomen, film
(SAVRZ061 Doos 002 Map 1.2)
Materiaal
tijdschriftartikelen, krantenknipsels, pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.14)
Materiaal
informatiefolder/-stencil uit Nederland.
Periode
1999
Trefwoorden
milieu
Geografisch onderwerp
Nederland: Leiden: Utrecht
Organisaties
Aktie Strohalm; Eurodusnie
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.15)
Materiaal
diversen uit Nederland.
Periode
1988-1989
Trefwoorden
armoede, uitkeringsstrijd
Geografisch onderwerp
Nederland: Utrecht: Amsterdam
Personen
Müter, Jan; Henk van
Organisaties
Krisis Komitee Oost; Stichting Opstand; Basisgroep tegen kerngeweld en militarisme; Frontline/Slagersicht/Slagerszicht; FNV; Revolutionair Initiatief Amsterdam
Opmerkingen
In deze map een actie-manifest voor de door het FNV georganiseerde anti-armoede kermis op 8-1--1988. Op 8-1-1989 vergaderen groepen uit Amsterdam hierover verder. Men overweegt een 1 mei komitee op te richten. Een reactie hierop van het Revolutionair Initiatief Amsterdam, gedateerd 26-2-1989, en een artikel van Jan Müter getiteld: Een minimaal netwerk voor een maximale organisatie.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.2)
Materiaal
tijdschriften, publicaties uit Nederland.
Periode
1987-1995
Trefwoorden
milieuproblematiek, wegwerpcultuur
Geografisch onderwerp
Nederland: Utrecht
Personen
Arkel, Henk van
Organisaties
Aktie Strohalm
Opmerkingen
In deze map enkele brochures van Aktie Strohalm, zoals een aantal publicaties over LETS, het Local Exchange and Trade System (Locaal Economisch Transactie Systeem - een soort van locale ruilkringen); en een brochure over "Persoonsregistratie als bedreiging voor de privacy", uitgebracht i.s.m de stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie (2e druk, mei 1987).
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.3)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1981
Trefwoorden
demonstratievrijheid, politieoptreden
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Breda: Groningen: Nijmegen: Roermond: Utrecht
Personen
Koningin Beatrix
Organisaties
Komitee De 148 van Breda
Opmerkingen
In verschillende steden van het land wordt geprotesteerd tegen het verscherpte politieoptreden van de laatste tijd, zoals in Breda waar op 30 april j.l. -148 mensen preventief werden opgepakt op grond van hun uiterlijk of omdat ze van plan waren te demonstreren tegen het bezoek van koningin Beatrix aan deze stad.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.4)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{West-Indisch Huis}
Opmerkingen
Op 19 september van dat jaar gaf de Amerikaanse ambassade een receptie in het West-Indisch Huis en de "Amsterdammers tegen het V.S.-beest" -roepen op dat niet ongestoord te laten verlopen. In een tweede pamflet melden de actievoerders dat zij met een groep van ong. zestig mensen het feestje flink hebben verstoord met rook-, verf- en stinkbommen en ook het standbeeld van Peter Stuyvesant de strop om de nek hebben gelegd. In dezelfde map bevindt zich een adressenlijst van vijftig filialen en dochterondernemingen van Amerikaanse multinationals in Amsterdam,die ook vestigingen hebben in Midden-Amerika en daar goede banden onderhouden met de plaatselijke dictaturen. De bedoeling van dergelijke lijsten hoeft niet nader te worden toegelicht...
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.5)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Den Haag
Personen
Bush, George
Opmerkingen
Protest tegen het bezoek van de toenmalige vice-president George Bush aan Nederland; in deze map onder meer de pamfletten BOE nr 1 en 2 van 14 en 23 juni '85
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.6)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1991
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Den Haag{Anton Philipszaal}
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.7)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Trefwoorden
sabotage
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Amsterdam
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.8)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Trefwoorden
sabotage
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Kleine Gartmanplantsoen]
(SAVRZ061 Doos 001A Map 2.9)
Materiaal
lay out, pamfletten uit Nederland.
Periode
1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Kleine Gartmanplantsoen]
Personen
Koningin Beatrix
Organisaties
Autonomen, De; Spuigroep
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.1)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Ruigoord}
Organisaties
Community Action Network
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.10)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Duitsland: Bitburg; Nederland: Amsterdam
Personen
Reagan, R.
Organisaties
Bonk; GML-Rode Morgen; PPR-Amsterdam; PSP-afd. Amsterdam; Vrouwen voor Vrede
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.11)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1998
Geografisch onderwerp
Frankrijk: Parijs; Nederland: Amsterdam
Organisaties
AMOK; Enaat
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.12)
Materiaal
affiches, briefkaarten, pamfletten, stickers uit Nederland.
Periode
1995
Trefwoorden
boycotacties, demonstraties
Geografisch onderwerp
Frankrijk; Nederland: Amsterdam=Pijp, De[Dam]{Franse konsulaat}{Stopera}; Polynesië
Organisaties
Dwars (Groenlinkse jongeren); ICCO; Pacific Werkgroep; Stop Atoomproeven Moruroa
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.13)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Spuistraat]
Organisaties
Infocafé August; Yab Yum
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.14)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1994
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Molli, Café; Schreeuw om leven
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.15)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1990-1991
Trefwoorden
manifestaties, milieu
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Nijmegen
Organisaties
Akku
(SAVRZ061 Doos 001B Map 1.2
Materiaal
discussiestukken, fax, flyer, pamfletten, persberichten, programmagegevens, publicaties uit Nederland.
Periode
1989-1999
Trefwoorden
multinationals, vrijhandel
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam algemeen{RAI}: Den Haag{Stadhuis}: Leiden algemeen{Koppenhinksteeg 2}: Utrecht
Personen
Dam, Jeroen ten; Hoedeman, Olivier; Krebbers, Eric; Schoenmaker, Merijn; Westerink, Harry
Organisaties
A Seed; Buiten de Orde (per); Eurodusnie; Fabel van de illegaal; IDB; Infocafé August; Solidariteitsgroep Politieke Gevangenen; VAKgroep Utrecht; Wereldbank
Opmerkingen
MAI staat voor Multilateral Agreement on Investments. In de zomer van 1999 trok de Fabel van de illegaal - in Nederland één van de motoren van de anti-MAI-beweging - zich uit de anti-MAI-campagne terug; de redenen hiervoor worden in enkele pamfletten uiteengezet.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.18)
Materiaal
begrotingen uit Nederland; flyer uit Nederland; informatiefolder/-stencil uit Duitsland en Nederland; pamfletten uit Internationaal en Nederland.
Periode
1999
Trefwoorden
vrijhandel
Geografisch onderwerp
Duitsland: Aken: Keulen; India; Internationaal; Nederland: Amsterdam{OLVG}: Leiden{Boerhavelaan 345}{Koppenhinksteeg 2}: Utrecht: Wageningen
Personen
Bos, Carla van den
Organisaties
Cargill; Eurodusnie; Infocentrum Wageningen; Inter Continental Caravan (ICC); KRRS; Peoples' Global Action (PGA); Rampenplan; Theaterstraat; WTO; Welkomstcomite ICC
Opmerkingen
Uiteindelijk is vanwege onder meer slechte internationale voorbereiding de Intercontinentale Karavaan in Nederland niet doorgegaan. Zie het stuk: "Karavaan komt niet naar Nederland".
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.18)
Materiaal
rapport uit Nederland;
Periode
januari 2000
Trefwoorden
vrijhandel
Geografisch onderwerp
Duitsland: Aken: Keulen; India; Internationaal; Nederland: Amsterdam{OLVG}: Leiden{Boerhavelaan 345}{Koppenhinksteeg 2}: Utrecht: Wageningen
Personen
Bos, Carla van den
Organisaties
Politiek Infocentrum Wageningen;De Ekster en De Olifant;
Opmerkingen
over 500 boeren die uit India door Europa reizen. zie ook Ravage 5-3-1999, tegen multinationals en vrijhandel instituten.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1986
Trefwoorden
anti-toerisme
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Singel 162}
Organisaties
Bilwet; Vrankrijk; wijkcentrum D'Oude Stadt
(SAVRZ061 Doos 001B Map 1.1)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1988
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Duitse konsulaat}: Den Haag{Duitse ambassade}
Organisaties
IMF; Wereldbank
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.4)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1988
Trefwoorden
demonstraties
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
FNV; Verzetsgroep Oktoberrevolutie
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.5)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1988-1990
Trefwoorden
bajesstrijd
Geografisch onderwerp
Nederland: Alkmaar{Schutterswei}: Amsterdam{Bijlmerbajes}{LDI}{Wicca}
Personen
Kok, Hans
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.3)
Materiaal
diversen uit Nederland.
Periode
2003
Opmerkingen
Zie ook het affiche dat voor de demo gemaakt is.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.6)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1966
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Noordermarkt]
Personen
Bronkhorst, Peter
Opmerkingen
demonstratie op 1-11-1966
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.7)
Materiaal
flyer, pamfletten uit Nederland.
Periode
1997-2004
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Leiden
Organisaties
Legalize
(SAVRZ061 Doos001A Map 3.8)
Materiaal
flyer, pamfletten uit Nederland.
Periode
1997-2004
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Spui}{Vrankrijk}
Organisaties
Legalize
Opmerkingen
Onder ander een pamflet over de demonstratie for autonomous spaces op 5 april 2008 vanaf het Spui.
(SAVRZ061 Doos 001B Map 1.4)
Materiaal
flyer uit Nederland en Verenigde Staten; informatiefolder/-stencil uit Nederland; pamfletten uit Nederland en Verenigde Staten.
Periode
1999
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Amsterdam: Leiden: Utrecht; Verenigde Staten: Seattle
Organisaties
Autonoom Centrum; Collectief Zonder Geld; Peoples' Global Action (PGA)
Opmerkingen
WTO staat voor Word Trade Organisation (Wereld Handels Organisatie).
(SAVRZ061 Doos 001A Map 3.9)
Materiaal
pamfletten, tijdschriften, publicaties uit Nederland.
Periode
1994-1995
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Rotterdam{Pauluskerk}
Personen
Hollants, Ed; Leemput, Guido van; Visser, Hans
Organisaties
Initiatiefgroep Derde Kamer
(SAVRZ061 Doos 001A Map 4.1)
Materiaal
adresgegevens uit Internationaal en Nederland; computer prints uit Nederland; persberichten uit Nederland; programmagegevens uit Nederland.
Periode
1989
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Amsterdam{Beursgebouw}{Jodenbreestraat 24}{Melkweg}{Paradiso}
Personen
Nieuwendijk, Erik; Vermeij, Eef
Organisaties
Europa tegen de stroom in
Opmerkingen
Naast info over opzet en achtergronden van het internationale festival vindt u in deze map uitgebreide perslijsten en lijsten van Nederlandse en buitenlandse maatschappelijke groeperingen.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 4.2)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1989
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland: Amsterdam{Vrankrijk}
Organisaties
Bospolder Beerput (per); Frontline; Radio de Vrije Keijser; Rode Hond; Zwarte, de (per)
Opmerkingen
Tijdens het festival kwamen in Vrankrijk aan de Spuistraat een aantal vertegenwoordigers van groeperingen uit Italië (vooral vrije radio's) en Nederland bijeen om een kritiek te formuleren op het karakter en de organisatie van het festival.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 4.3)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Rotterdam
Opmerkingen
Evenals in het pamflet van de Italianen en Nederlanders in map 4.2 -(zie hierboven) protesteert in dit pamflet een anonieme Rotterdammer tijdens het festival 'Europa tegen de stroom in' tegen het zijns insziens te "merchandising" karakter van deze "beurs van reformistische alternativo's".
(SAVRZ061 Doos 001A Map 4.6)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1983
Organisaties
Spuigroep, Amsterdam
Personen
Huijer, Marli
(SAVRZ061 Doos 001A Map 4.7)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
2008-2016
Organisaties
DH5
Opmerkingen
Festival voor activisten en wereldverbeteraars. De naam is afgeleid van de tweede zet van de dame in het schaakspel welke scherp aanvalsspel oplevert en dreigt met herdersmat.
(SAVRZ061 Doos 001A Map 4.8)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
14 december 2001
Geografisch onderwerp
Den Haag
Organisaties
Anti Fascistische Actie
Personen
Breekveldt, Jeroen;
Opmerkingen
Picketline bij het houden van de Drees-lezing door de filosoof Peter Singer.
(SAVRZ062 Doos 001 Map 5.1)
Materiaal
cd-rom, discussiestukken, flyer, pamfletten en programmagegevens uit Nederland.
Periode
1999-2002
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam [Spui]{Overtoom 301}[
Personen
Prins Willem-Alexander; Veen, Alex van; Zorreguieta, Maxima
Organisaties
Het Witte Plein; Ravage (per); Vrije Zone; COMODO (Comite Mars Op De Oranjes)
(SAVRZ062 Doos 001 Map 5.2)
Materiaal
notulen uit Nederland.
Periode
april 2000 - sept 2000
(SAVRZ062 Doos 001 Map 5.3)
Materiaal
notulen uit Nederland.
Periode
2001 - sept 2002
(SAVRZ062 Doos 001 Map 5.4)
Materiaal
juridische stukken uit Nederland.
Periode
2002
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Trefwoorden
demonstratievrijheid, anti-monarchie
Personen
Prins Willem-Alexander; Zorreguieta, Maxima;
Opmerkingen
Verweer ter zitting van degene die op 02-02-2002 een zakje met witte verf naar de gouden koets gooide, de zogenaamde wit-waterwerper. Zitting was op 17 mei 2002. Tevens in deze map een overzicht van beledigingen van de Oranjes die door justitie vervolgd zijn vanaf 1885.
(SAVRZ062 Doos 001 Map 5.4)
Materiaal
juridische stukken uit Nederland.
Periode
2002
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Trefwoorden
demonstratievrijheid, anti-monarchie
Personen
Prins Willem-Alexander; Zorreguieta, Maxima;
Opmerkingen
Verweer ter zitting van degene die op 02-02-2002 een zakje met witte verf naar de gouden koets gooide, de zogenaamde wit-waterwerper. Zitting was op 17 mei 2002. Tevens in deze map een overzicht van beledigingen van de Oranjes die door justitie vervolgd zijn vanaf 1885.
(SAVRZ061 Doos 002 Map 4)
Materiaal
knipsels uit Nederland.
Periode
2008
Personen
Duijvendal, Wijnand; Cramer, Jacqueline
Organisaties
Bluf! (per); Groenlinks;
Opmerkingen
Overzicht uit diverse kranten en tijdschriften van de commotie die ontstond toen Wijnand Duijvendak in zijn boek schreef over de acties waarin hij deelnam in de jaren tachtig en waarbij uit een ministerie documenten waren ontvreemd over de voorbereidingen op een kernoorlog. Heel rechts Nederland viel over hem heen en hij moest zijn zetel voor Groenlinks in de Tweede Kamer opgeven. Voor de media was het ook een mooie gelegenheid om terug te blikken op het radicale linkse actieverleden in het algemeen in de jaren tachtig. Bijvoorbeeld in het themanummer van Vrij Nederland: Rechtse bluf of linkse kramp? (06-09-2008).
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>