IISH

IISG Working Papers

1. Henk Hondius en Margreet Schrevel, Inventaris van het archief van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 1894-1946
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1985; ISBN 90-6861-003-1, XXVII + 210 pp.

2. Hansje Galesloot en Tom van der Meer, De Nederlandse vakbondsperiodieken van het IISG. Systematisch overzicht
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1985; ISBN 90-6861-004-X, XIV + 241 pp.

3. Jaap Haag, Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst (1893-) 1918-1940
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1986; ISBN 90-6861-012-0, V + 51 pp.

4. Jack Hofman en Henk Hondius, Inventaris van het archief van de Federatie van Nederlandse Journalisten (FNJ) (1894-) 1946-1967- (-1970)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1987; ISBN 90-6861-019-8, XII + 71 pp.

5. Huub Sanders, Books and pamphlets on British social and economic subjects (ca 1650-1880) at the IISG Amsterdam
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988; ISBN 90-6861-025 2, XXII + 514 pp.

6. Jaap Haag, Inventaris van het archief van Jan Marinus Romein (1893-1962) 1871-1965
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989; ISBN 90-6861-029-5, XII + 98 pp.

7. Rik Vuurmans, Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam 1945-1986
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989; ISBN 90-6861-034-1, XIV + 46 pp.

8. M. Wilhelmina H. Schreuder en Margreet Schrevel, Inventory of the E. Sylvia Pankhurst Papers 1863-1960
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989; ISBN 90-6861-033-3, 48 pp.

9. Karin Hofmeester (red.), De ontwikkeling van arbeidersbewegingen in internationaal vergelijkend perspectief. Een geannoteerde bibliografie
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990; ISBN 90-6861-046-5, XII + 384 pp.

10. Jack Hofman, Inventaris van het archief van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) (1955-) 1957-1981
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990; ISBN 90-6861-047-3, XV + 48 pp.

11. Jaap Haag, Inventar des Teilnachlasses und der Kollektion Gustav Landauer (1870-1919) 1882-1919 (-1936)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990; ISBN 90-6861-048-1, VI + 31 pp.

12. Jack Hofman, Nico Markus en Marijke ter Schegget, Plaatsingslijsten van de archieven van de Algemene Nederlandse Metaal Bewerkersbond (ANMB) (1886) 1945-1971 en de Industriebond-NVV (1971-) 1972-1979 (-1981)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990; ISBN 90-6861-049-X, XIX + 97 pp.

13. J. Boeke en C. Smit, Inventarissen van de archieven van Cornelis Boeke en Beatrice Boeke Cadbury (1842-) 1884-1976 (-1984) en de Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven (`de Werkplaats') (1921-) 1926-1954 (-1986)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990; ISBN 90-6861-054-6, XXIII + 59 pp.

14. Frank N. Pieke and Fons Lamboo, Inventory of the Collection Chinese People's Movement, Spring 1989. Volume I: Documents at the International Institute of Social History
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990; ISBN 90-6861-057-0, VI + 124 pp.

15. Hermien van Veen, Inventory of the collection Lev Trotsky and the International Left Opposition (ILO) / International Communist League (ICL) 1917-1919 (1920-1929) 1930-1934 (-1937)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1991; ISBN 90-6861-058-9, XI + 61 pp.

16. Frank N. Pieke and Fons Lamboo, Inventory of the Collection Chinese People's Movement, Spring 1989. Volume II: Audiovisual materials, objects and newspapers at the International Institute of Social History (IISH)
16; Amsterdam, 1991) Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1991; ISBN 90-6861-060 0, VI + 182 pp.

17. Atie van der Horst, Inventaris van de archieven van het Revolutionair-Socialistisch Verbond (RSV), de Revolutionair Socialistische Partij (RSP), de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) en enkele afdelingen, gewesten en federaties van RSP, RSAP en Onafhankelijk Socialistische Partij (OSP) 1928-1940
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1991; ISBN 90-6861-065-1, XII + 40 pp.

18. Bouwe Hijma, Inventaris van de archieven van De Centrale Verzekeringen N.V., voorheen N.V. De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, te 's-Gravenhage (1902-) 1904-1985
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1993; ISBN 90-6861-074-0, XXIX + 139 pp.

19. Cees Smit, Inventaris van het archief van Johannes Marten den Uyl (1919-1987) 1927-1987
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1993; ISBN 90-6861-075-9, XIV + 134 pp.

20. Tiny de Boer, Inventory of the papers of Dora W. Russell-Black (1894-1986) 1906-1986 and the Beacon Hill School (1908-) 1927-1943
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1993; ISBN 90-6861-076-7, X + 33 pp.

21. Bas Raijmakers and Tjebbe van Tijen, Next 5 Minutes Video Catalogue. Catalogue of video tapes shown during the festival on tactical television held in Paradiso Amsterdam 8-10 january 1993
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1993; ISBN 90-6861-083-X, 65 pp.

22. J.R. van der Leeuw, L.E.G. Schwidder en A.H. van der Horst, Inventar des Archivs der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (SAI) 1923-1940
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1993; ISBN 90-6861-085-6, XVI + 246 pp.

23. Huub Sanders, A list of lists of serials. A catalogue of bibliographies and catalogues at the Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, listing serial publications
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994; ISBN 90-6861-088-0, 64 pp.
See also the online supplement.

24. Bas van der Plas, Henk Sneevliet, een politieke bibliografie 1905-1940
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994; ISBN 90-6861-090-2, X + 246 pp.

25. Louise Rietbergen, Migratie en vestiging in Nederland. Bronnenoverzicht en geselecteerde bibliografie
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994; ISBN 90-6861-092-9, 400 pp.

26. Hermien van Veen, Inventory of the archives of the Partija Socialistov-Revoljucionerov (PSR) (1834-) 1870-1934
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994; ISBN 90-6861-097-X, XIV + 96 pp.

27. Margreet Schrevel, Inventaris van het archief van de Communistische Partij van Nederland (CPN) 1940-1991 waarin opgenomen het archief van Marcus Bakker 1940-1992
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994; ISBN 90-6861-098-8, 100 pp.

28. Tiny de Boer, Inventaire des archives d'Eugène Jean-Baptiste Humbert (1870-1944) et Henriette Jeanne Humbert-Rigaudin (1890-1986) 1896-1986 (-1993)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1995; ISBN 90-6861-112-7, XXXVI + 50 pp.

29. Frank N. Pieke, Agnes Ee Hong Khoo and Hudi Tashin, Inventory of the Collection Chinese People's Movement, Spring 1989. Volume III: Further Documents at the International Institute of Social History (IISH) Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1995; ISBN 90-6861-107-0, X + 44 pp.

30. Marianne Wigboldus and Jaap Haag, Inventory of the papers of Egyptian communists in exile (Rome Group) including papers of Henri Curiel (1914-1978) 1945-1979 (-1984)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997; ISBN 90-6861-118-6, X + 54 pp.

31. Bouwe Hijma, Inventory of the archives of the European Trade Union Confederation (ETUC) and its predecessors (1939-) 1950-1992 Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1996; ISBN 90-6861-126-7, XXVIII + 182 pp.

32. Stephen Corrsin, Marc Jansen and Ellen Scaruffi, Boris Moiseevich Sapir, Menshevik and Social Historian. An introduction to his life, an inventory of his archives at the Bakhmeteff Archive, Columbia University, New York, and a bibliography of his publications
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997; ISBN 90-6861-135-6, 58 pp.

33. Erhan Tuskan, Inventory of the archives of the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) 1949-1993
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997; ISBN 90-6861-137-2, XXIV + 228 pp.

34. Atie van der Horst, Inventaris van het archief van Henk Sneevliet (1883-1942) (1901) 1907-1942 (1945-1984)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997; ISBN 90-6861-138-0, XXII + 112 pp.

35. Tiny de Boer, Inventar des Archivs Pierre Ramus (Rudolf Grossmann) (1882-1942) (1826, 1872-) 1882-1936 (-1981)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997; ISBN 90-6861-139-9, X + 70 pp.

36. Jaap Haag, Inventar des Nachlasses Wolfgang Abendroth (1906-1985) 1923-1985 (-1995)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997; ISBN 90-6861-149-6, XII + 60 pp.

37. Erhan Tuskan, 1nventaris van het archief van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM)1966-1996
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1998; ISBN 90-6861-159.3

38. Bouwe Hijma, 1nventaris van de archieven van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, 1919-1997 en van Adriaan van Biemen (1914-1984) 1926-1981. 1nventaris van het archief van Willem Banning (1888-1971) 1896, 1910-1971 (1976-1978, 1980, 1988)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1998; ISBN 90-6861-160.7

39. E1ly Koen und Tiny de Boer, 1nventar des Nachlasses von RudolfRocker (1873-1958) 1894-1958 (-1959)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1998; ISBN 90-6861-162.3

40. Merijn van der Vlies, Bibliografie arbeiders en arbeidersbeweging, Nederland, 1800-1940. Een geannoteerde bibliografie van publicaties verschenen in dejaren 1970-1994
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1999; ISBN 90-6861-187.9

41. Gijs Sevenhuijsen, 1nventaris van de archieven van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)(1919) 1920-1991 (-1998)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1999; ISBN 90-6861-188-7

42. Inventario de los archivos de la Confederación Naciona1 del Trabajo (CNT) (1870-1872, 1922, 1931-) 1936-1939
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2000; ISBN 90-6861-201-8

43. Tiny de Boer en Wim Berkelaar, 1nventaris van de archieven van de Voedingsbond CNV en voorlopers (1894-) 1898-1983 (-1996)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2000; ISBN 90-6861-202-6

44. Tiny de Boer en Wim Berkelaar, Inventaris van de archieven van de Industriebond CNV en voorlopers 1890-1983 (-1996)
Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2000; ISBN 90-6861-203-4, 121 pp.

45. Bouwe Hijma, Inventaris van de archieven van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)(1913-) 1918-1959 (-2003).
Amsterdam: Aksant, 2003; ISBN 90-5260-106-2; 260 pp., ill.

top