IISH

De ondernemersbiografie

De ondernemersbiografie
J. van Gerwen, M. Metze, H. Renders (eds), De ondernemersbiografie
Amsterdam: Boom, 2008. ISBN 978-90-8506-551-7, 160 pp.

De ondernemer, omgeven met mythes, is vanouds een van de meest controversiële figuren in de samenleving – in sommige kringen verguisd en in andere juist geprezen. Ideaal voer voor biografen zou men zeggen. Toch zijn ondernemers in vergelijking met bijvoorbeeld schrijvers, dominees, kunstenaars en politici in Nederland stiefmoederlijk bedeeld met biografieën. Hierin is de laatste jaren verandering gekomen. De ondernemersbiografie is in opkomst.

In dit boek worden verleden, heden en toekomst van de ondernemersbiografie aan de orde gesteld. Wat zijn de specifieke kenmerken van een ondernemersbiografie? Wat is de meerwaarde van de ondernemersbiografie voor de sociale en economische geschiedschrijving? En waarin verschilt de ondernemersbiografie van de schrijversbiografie? Deze en andere vragen worden in deze bundel beantwoord.

De reeks Biografische Studies wordt uitgegeven in samenwerking met het Biografie Instituut.

top