IISH

Van SDB tot SP - 125 jaar socialisme in Nederland

Van SDB tot SP
Sjaak van der Velden, Van SDB tot SP - 125 jaar socialisme in Nederland
Amsterdam: Aksant, 2007. ISBN 978-90-5260-274-5, 160 pp.

Hoe verschillend linkse organisaties en partijen ook zijn, ze hebben alle één ding gemeen: ze stammen direct af van de in 1882 opgerichte Sociaal-Democratische Bond (SDB). Door deze gemeenschappelijke stamvader zijn alle moderne linkse stromingen met elkaar verbonden.
In dit boek treft de lezer een overzicht van de ontwikkelingen aan die vanuit de negentiende eeuw hebben geleid tot de huidige situatie. Is er nog sprake van socialisme of hebben de erfgenamen niets meer van doen met de erfenis van Domela Nieuwenhuis en Troelstra?

Van SDB tot SP is het derde deel in een reeks over de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging en vakbeweging. Eerder verschenen: Werknemers in actie. Twee eeuwen stakingen, bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland (2004), en Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (2005).

top