IISH

Winnaars en verliezers

Winnaars en verliezers
Leo Lucassen, Jan Lucassen, Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie
Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 2011. ISBN 978-90-351-3643-4 (paperback).

Sinds de jaren negentig zijn migratie en integratie niet meer weg te denken uit het publieke debat. De politieke polarisatie tussen voor- en tegenstanders van immigratie en multiculturaliteit is zelfs zo hoog opgelopen dat er vervaarlijke scheuren in de samenleving zichtbaar worden. In dit debat lijken meningen belangrijker dan feiten en worden historische parallellen te pas en te onpas ingezet om de toekomst te voorspellen. Nuchterheid en kennis worden node gemist als we de balans willen opmaken wat immigranten de Nederlandse samenleving hebben gebracht.
In Winnaars en verliezers gaan Leo en Jan Lucassen systematisch na hoe de immigratie in verschillende periodes moet worden verklaard en wat de effecten ervan zijn op de korte en de lange termijn. Zij doen dit aan de hand van de begrippen winst en verlies, zowel 'berekend' voor de migranten zelf als voor de ontvangende samenleving. Op die manier ontstaat een evenwichtiger oordeel over de betekenis van immigratie voor de Nederlandse samenleving in heden en verleden.

Leo Lucassen (1959) is hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
Jan Lucassen (1947) is senior onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Samen publiceerden zij onder meer de bundels Migration, Migration History, History (1997) en Migration History in World History (2010).

top