IISH

Nederland een eeuw geleden geteld

Nederland een eeuw geleden geteld
J.G.S.J. van Maarseveen en P.K. Doorn (red.), Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik op de samenleving rond 1900; ISBN 90.6861.211.5, 316 pp.
Uitgave in samenwerking met het CBS en het NIWI.

Tot de belangrijkste kwantitatieve bronnen over de Nederlandse bevolking in de negentiende en twintigste eeuw behoren de volkstellingen. Ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan in 1999 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daarom het initiatief genomen deze informatie in digitale vorm, op cd-rom, voor de toekomst te bewaren en voor een ruime kring van gebruikers toegankelijk te maken. Verschillende onderwerpen passeren de revue: de ontwikkeling van de bevolking, de structuur van de werkgelegenheid, kerk en religie, wonen, migratie. Ter afsluiting wordt ook een blik geworpen op de virtuele volkstelling in de nabije toekomst.

top