IISH

Makers en Stakers

Makers en stakers
Henk Wals, Makers en Stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw ISBN 90.6861.209.3; 376 pp.; geïll.

De Amsterdamse bouwvakarbeiders in het eerste kwart van de twintigste eeuw zijn het onderwerp van Makers en Stakers. Aan de hand van de turbulente ontwikkelingen in de hoofdstedelijke woningbouw wordt nagegaan welke strategieën zij met hun gezinnen ontplooien om in moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. De situatie op het werk, de huiselijke omstandigheden en het vakbondsleven worden systematisch met elkaar in verband gebracht. De culturele aspecten van het arbeidersbestaan krijgen daarbij nadrukkelijk aandacht.
'Onafhankelijke' en 'moderne' vakbonden staan elkaar voortdurend naar het leven. Geweld wordt daarbij niet geschuwd. En stakingen zijn voor sommige arbeiders een aantrekkelijk strijdmiddel, maar brengen voor andere veel ellende met zich mee.
Dit boek is niet alleen aantrekkelijk voor de professionele historicus. Het heeft ook het nodige te bieden aan allen wier belangstelling uitgaat naar de geschiedenis van Amsterdam, het dagelijks leven, de vakbonden of het bouwvak.

top