IISH

Pluriforme patronen en een verschillende snit

Pluriforme patronen en een verschillende snit
Harald Deceulaer, Pluriforme patronen en een verschillende snit. Sociaal-economische, institutionele en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, 1585-1800, IISG Studies + Essays 31; ISBN 90.6861.208.5; 432 pp.

De kledingsector vormt een van de belangrijkste economische sectoren in de vroegmoderne tijd. In deze studie worden de verschillende ambachten en vormen van ondernemerschap beschreven, de verhouding tussen meesters, knechten en leerlingen en die tussen mannen en vrouwen in de gilden, de sociale en culturele functies van de gilden, de ontwikkeling van de markten en de rol van handelaren en instituties.
Daarnaast komen ook culturele aspecten uitgebreid aan bod, zoals het modebeeld en het ontstaan van het verschijnsel massaconsumptie. Centraal staat steeds de vraag welke transformaties zich in deze periode voltrekken: van puur ambachtelijke naar massaproductie, van maatwerk naar prêt-à-porter.

top