IISH

Een vaderland voor vrouwen

Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
Maria Grever & Fia Dieteren (eds.), Een Vaderland voor vrouwen. A Fatherland for Women. The 1898 'Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid' in retrospect ISBN 90.6861.196.8, 192 pp.

In deze geïllustreerde (en deels Engelstalige) bundel is de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, die in 1898 in Den Haag werd gehouden, als vertrekpunt genomen. Drie thema's die op de tentoonstelling veel aandacht kregen, staan ook in deze bundel centraal: sociale zorg en maatschappelijk werk, de koloniën en het onderwijs. De vraag naar de houding van de vrouwenbeweging ten opzicht van het vaderland, de natie en naar de positie van vrouwen als burgeressen loopt als een rode draad door de artikelen. De thema's worden zowel in een breed cultuur-historisch kader als in een internationale context geplaatst.
Een fotokatern toont replica's van alle tijdens de tentoonstelling van 1898 geproduceerde ansichtkaarten.

top