IISH

De macht van het getal

Macht van het getal
Ellie Smolenaars, De macht van het getal. Honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging ISBN 90.6861.194.1, 112 pp.

De pensioen- en ouderenbeweging is een van de oudste sociale bewegingen van Nederland. Sinds 1900 voert de Bond voor Staatspensionering, gevolgd door de Algemene Bond van Bejaarden en de uit deze bonden ontstane ANBO, de strijd voor economische, politieke en sociaal-culturele rechten van ouderen. Dit boek brengt honderd jaar historie van deze niet-confessionele en politiek ongebonden organisaties in woord en beeld. Als luis in de pels en politiek overlegpartner heeft de beweging de kracht van leeftijd weten te koppelen aan de macht van het getal.

top