IISH

Maatwerk

Maatwerk
Bibi Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800) ISBN 90.6861.190.9, 338 pp.

Dit boek houdt zich bezig met de vraag: hoe hebben gilden eeuwenlang voortbestaan? Hoe effectueerden zij hun monopolie op de afzetmarkt voor hun product? Een bedrijfstak waar de handhaving van het marktmonopolie van het gilde in de praktijk voor grote problemen stelde, was de kledingsector. In de kleermakerij waren de drempels tot de lagere marktsegmenten gering: in principe was het bezit van naald en draad al voldoende om zich als kleermaker te kunnen vestigen. Geduchte concurrenten van de meesterkleermakers waren de oudkleerkopers, handelaren in gedragen kleding die zich in werkelijkheidook dikwijls met de de productie en verkoop van nieuwe kleren inlieten. In Maatwerk is aan de tegenstelling tussen mannen en vrouwen, christenen en joden, oftewel gevestigden en buitenstaanders een grote rol toebedeeld.

top