IISH

'Een sterke geest van vrijheid'

Een sterke geest van vrijheid
Inge de Wilde, 'Een sterke geest van vrijheid'. Brieven van de student J.W. Albarda aan G. Nolet-Adama en F.M. Wibaut ISBN 90.6861.189.5, 93 pp.

Johan Willem Albarda (1877-1957) ontwikkelde zich van Tweede Kamerlid voor de SDAP (1913-1939) tot Minister van Waterstaat in het tweede kabinet-De Geer (1939-1940). In de oorlogsjaren zat hij in het Londense kabinet-Gerbrandy en na 1945 in de Raad van State. Tijdens zijn studiejaren (1895-1903) aan de Polytechnische School te Delft, voorloper van de Technische Universiteit Delft, raakten hij en enkele andere leden van het Delftsch Studenten Corps in de ban van het opkomend socialisme.
Zij voerden heftige discussies met niet-socialisten in de Debating Club, waar de bekende hoogleraar B.H. Pekelharing ere-voorzitter van was, en richtten in 1898 de Sociaal Democratische Propaganda Club op, waarvoor socialisten als Henriette Roland Holst, Franc van der Goes en Karl Kautsky spreekbeurten hielden.
Albarda's niet eerder gepubliceerde brieven aan Geertruida Nolet-Adama, een vroegere buurvrouw uit zijn geboortestad Leeuwarden, en Floor Wibaut belichten dit bijzondere aspect van het Delftse universitaire leven rond 1900 en geven inzicht in Albarda's ontluikend 'gevoels-socialisme' en zijn tomeloze inzet voor de SDAP.

top