IISH

90 Jaar CNV: mensen en uitgangspunten

90 jaar CNV
G.J. Schutte ea. (red.), 90 jaar CNV: mensen en uitgangspunten; Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging 3; ISBN 90.6861.185.2; 176 pp.; geïll.

In 1999 bestond het CNV 90 jaar en was daarmee de oudste nog bestaande Nederlandse vakcentrale. In het derde Cahier wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de mensen en uitgangspunten van de jubilerende organisatie.
Mensen bepalen het gezicht van de vakbeweging. In dit boek wordt enerzijds een beeld geschetst van het profiel van de leden sinds de jaren zestig. Anderzijds wordt ingegaan op de achtergronden van de voorzitters door de jaren heen.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de keuze van het CNV om in 1974 zelfstandig te blijven en niet mee te doen met de FNV. Wat was de invloed van het CNV op de het sociaal-economisch beleid en welke invloed hadden de grote christelijk sociale congressen op de uitgangspunten van het CNV.

top