IISH

Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999

Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999
R.J. van der Bie en J.P. Smits (red.)Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999 ISBN 90.6861.175.5, 127 pp., boek + CD-Rom, een uitgave van CBS en RUG

Deze publicatie bevat cijferreeksen over de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Ze verschaffen inzicht in processen van economische en sociale verandering alsmede in de bepalende factoren van economische groei en neergang. In een project aan de Rijksuniversiteit Utrecht uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Jan Luiten van Zanden, zijn de CBS gegevens voor de twintigste eeuw gekoppeld aan de uitkomsten voor de negentiende eeuw van het door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerde project Reconstructie Nationale Rekeningen 1800-1940.
Deze historisch-statistische database is een aanrader voor onderzoekers en andere gebruikers van historische tijdreeksen. Het is de laatste publicatie in de reeks werken verschenen bij het honderdjarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

top