IISH

Steden en dorpen in last

Steden en dorpen in last
Tom Pfeil, Beatrix Jacobs, Paul Brood en Onno Ydema (red.), Steden en dorpen in last. Historische aspecten van lokale belastingen en financiën
ISBN 90.5742.028.7, 228 pp.

In heden en verleden hebben lokale overheden steeds gezocht naar eigen geldmiddelen voor het financieren van hun uitgaven. Daarbij moesten zij vaak laveren tussen de beperkingen die de hogere overheid oplegde en de financiële beperkingen van de eigen burgers die niet tot in het oneindige belast konden worden. Deze bundel maakt duidelijk hoe de plaatselijke besturen in de loop der tijden met deze uitgangspunten zijn omgegaan en wat daarvan de gevolgen waren voor de burgers.

top