IISH

Ondernemers en bestuurders

Ondernemers en bestuurders
Clé Lesger en Leo Noordegraaf (red.), Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
ISBN 90.5742.025.2, 723 pp.

De bijdragen in deze bundel sluiten aan bij de hernieuwde belangstelling van historici voor de wijze waarop mensen in het verleden vorm gaven aan de sameleving. Centraal staan de wederzijdse relaties tussen ondernemers en overheden. Uit de bijeengebrachte studies wordt duidelijk op welke wijze zij hun doelstellingen trachtten te realiseren. Het resultaat is een verrassend veelzijdige kijk op het denken en handelen van twee groepen mensen die in wisselwerking met elkaar een grote invloed uitoefenden op het karakter van de vroegmoderne samenleving.

top