IISH

De Industriële ontwikkeling in Nederland

De industriële ontwikkeling in Nederland
Michael Jansen, De Industriële ontwikkeling in Nederland
ISBN 90.5742.024.4, 432 pp., geïll.

Op basis van nieuw bronnenonderzoek brengt dit boek in kaart waaruit het industrieel product bestond en welke structurele veranderingen zich in deze periode hebben voorgedaan. Het is daarmee de eerste studie waarin het geheel aan ontwikkelingen in de verschillende industriële bedrijfstakken wordt beschreven. Jansen concludeert dat de industriële productie in dit tijdvak per hoofd van de bevolking stagneerde, ondanks de opkomst van een duidelijke handelspolitiek en de toenemende inzet van technologieën.

top