IISH

Djolotigo

Djolotigo
Fiona van Schendel, Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een particuliere koffie-onderneming op Java 1875-1898 ISBN 90.5742.019.8, 123 pp.

Koffie was in de negentiende eeuw het belangrijkste exportprodukt van Nederlands-Indië. Tussen 1830 en 1870 bezat het gouvernement nagenoeg het monopolie over deze teelt. De meer liberale koloniale politiek van na 1870 schiep ruimte voor particuliere ondernemers om in Nederlands-Indieë grond in erfpacht te krijgen. Djolotigo was een van de eerste particuliere ondernemingen die koffie gingen verbouwen op in erfpacht verkregen woeste gronden. In 1875 werd de onderneming rondom de desa 'Djolotigo' op Midden-Java opgericht. Door het werk van haar eerste bedrijsleiders te volgen geeft het boek een uniek beeld van het harde en teleurstellende bestaan van deze particuliere pioniers.

top