IISH

Ziek, zwak of zwanger

Ziek, zwak of zwanger
Marian van der Klein, Ziek, zwak of zwanger. Vrouwen en arbeidsongeschiktheid in Nederlandse sociale verzekeringen, 1890-1940
Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2005; ISBN 90-5260-174-7 ; 480 pp.

In dit boek schetst Marian van der Klein een gedetailleerd beeld van de effecten die de Ongevallenwet en de Ziektewet op het dagelijkse materiële bestaan van vrouwen hadden. Een bestaan dat voor een aanzienlijke minderheid in het teken van betaalde arbeid, en voor vrijwel alle vrouwen in het teken van moederschap stond.
Aan de hand van de situatie van textielarbeidsters in Twente toont Van der Klein de gevolgen van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid door bevalling en beroep. Daarnaast onderzoekt zij de manier waarop de overheid vrouwen via de sociale verzekeringen aansprak: als kostwinsters, als moeders, of als burgers. Speciale aandacht krijgen de opvattingen en acties van vrouwenorganisaties en vrouwelijke parlementariërs inzake de zorg voor het fysieke moederschap. Op basis van de jurisprudentie maakt Van der Klein op levendige wijze duidelijk wat na de vaststelling van de wetten de mogelijkheden waren om de rechtspositie van vrouwen te beïnvloeden.
Door de Nederlandse strijd om sociale zekerheid voor en door vrouwen, te vergelijken met die in Noord-West Europa en de Verenigde Staten, biedt Van der Klein stof tot internationale discussie over maternalisme, economisch burgerschap, geld en macht van vrouwen. Een discussie die relevant is voor zowel sociaal-wetenschappelijke, juridische en historische onderzoekers op het terrein van de verzorgingsstaat als voor onderzoekers op het gebied van sekse en de vrouwenbeweging.

top