IISH

Een wonder weerspiegeld.

Een wonder weerspiegeld
Karel Davids en Jan Lucassen (eds), Een wonder weerspiegeld. De Nederlandse Republiek in Europees perspectief
Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2005; ISBN 90-5260-129-1 ; 496 pp.

In Een wonder weerspiegeld wordt Nederland in de tijd van de Republiek (1580-1795) in een breed vergelijkend perspectief bekeken. Dit is het eerste boek waarin de economische, sociaal-politieke en culturele ontwikkelingen in de Nederland in onderling verband over een paar eeuwen systematisch worden vergeleken met die in ander gebieden in West- en Centraal Europa.
In hoeverre was het wonder van de Nederlandse Gouden Eeuw een variant op een lang succesverhaal van stedelijke gebieden, dat in middeleeuws Noord-Italië begon en via Zuid-Duitsland en Vlaanderen naar het Noorden werd voortgezet? En in hoeverre volgden gebieden buiten die stedelijke gordel (zoals Frankrijk) andere wegen?
Veertien gerenommeerde auteurs uit Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië werkten aan deze bundel mee. Een wonder weerspiegeld is de vertaling van A miracle mirrored. The Dutch Republic in European Perspective dat oorspronkelijk bij Cambridge University Press verscheen.

top