IISH

Het kromme recht buigen

Het kromme recht buigen
Arno Bornebroek & George Harink (red.), Het kromme recht buigen. Mensen en hun motieven in de geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging
Amsterdam: Aksant, 2003; ISBN 90-5260-086-4, 233 pp., ill.

Deze bundel bevat een tiental biografische opstellen over vertegenwoordigers van de protestants- christelijke sociale beweging in Nederland. Naast bekende figuren als H. Amelink, W.F. de Gaay Fortman en B. Roolvink, komen ook minder bekende personen uit deze beweging aan de orde, zoals J. Augusteijn, J. van Eibergen en C.J. van Mastrigt.
De geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging kent nog vele witte bladzijden en schiet ook op biografisch gebied nog ernstig tekort. Deze bundel beoogt de aandacht te vestigen op de boeiende geschiedenis van deze beweging, die een belangrijk stempel heeft gedrukt op de sociaal-economische ordening van de Nederlandse samenleving in de afgelopen eeuw.

top