IISH

Why is there no Socialism in the Netherlands?

Why is there no socialism in the Netherlands?
Lex Heerma van Voss, Why is there no socialism in the Netherlands?. De Nederlandse arbeidersklasse in de twintigste eeuw; ISBN 90.5260.055.4, 28 pp., 5,00 EURO

Also available as pdf (166Kb)

In 1906 publiceerde Werner Sombart een boek, dat beroemd werd onder zijn Engelse titel: Why is there no socialism in the United States?. Daarin vroeg hij zich af waarom er in het land waar het kapitalisme zich het verst ontwikkeld had, zich niet méér socialisme voordeed. Bijna een eeuw later laat die vraag zich voor veel meer landen stellen.
In zijn zoektocht naar een antwoord op de vraag waarom ook in Nederland het socialisme niet meer aandacht trok, voert Lex Heerma van Voss ons in deze oratie langs bestaansstrategieën van gezinnen en de Nederlandse gewoonte om stoepjes te schrobben, langs arbeiders die in hun vrije tijd een stukje land bebouwen en het belang van een goede reputatie bij het houden van een varken.

top