IISH

Leven volgens je idealen

Leven volgens je idealen
Saskia Poldervaart (red.), Leven volgens je idealen. De andere politieken van huidige sociale bewegingen in Nederland
Amsterdam: Aksant, 2002; ISBN 90-5260-046-5, 435 pp.

Is Nederland wel zo apathisch als sommigen willen doen voorkomen? Naast de algemeen bekende en in min of meer institutionele verbanden ingebedde organisaties zijn er nog wel degelijk georganiseerde protestorganisaties in Nederland.
De bijdragen aan deze bundel laten zien dat Nederland niet zo ingedut is als men ons soms wil doen geloven, dat er nog wel degelijk mensen zijn die zich in groepsverband willen verzetten tegen misstanden. Aan de orde komen de kraakbeweging, de punkers, het hedendaags feminisme, patiëntenbewegingen, de dierenrechtbeweging, de anti-globalisten en de betrokkenheid bij nieuwe strijdpunten.

top