IISH

Nederland multicultureel en pluriform?

Nederland multicultureel en pluriform?
Jan Lucassen & Arie de Ruijter (red.), Nederland multicultureel en pluriform? Een aantal conceptuele studies; NWO-reeks Sociale cohesie no.2; ISBN 90.5260.043.0, 408 pp., 27,50 EURO

De Nederlandse samenleving wordt al sinds eeuwen gekenmerkt door een grote mate van openheid en pluriformiteit. De laatste decennia lijkt de aard van deze pluriformiteit gewijzigd. Nu spreekt men van een multiculturele samenleving.
Nu kan men zich afvragen waaruit die multiculturele samenleving bestaat, onder welke condities en in welke situaties wordt de grote verscheidenheid in de samenleving als problematisch ervaren, onder welke voorwaarden heeft de huidige vorm van pluriformiteit en multiculturaliteit negatieve effecten op de sociale cohesie van de samenleving. Deze diepgaande, historisch-vergelijkende en interdisciplinaire bundel geeft het overzicht van het hedendaagse onderzoek in Nederland op dit terrein.
Deze bundel maakt deel uit van het grote prestigieuze NWO-onderzoeksproject naar 'Sociale Cohesie in Nederland'. Dit project heeft als doel de vele vragen ten aanzien van de multiculturele en pluriforme samenleving in een nieuw perspectief te plaatsen en een beantwoording ervan naderbij te brengen.

top