IISH

In de schaduw van de grote oorlog

In de schaduw van de grote oorlog
Ivo Kuypers, In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-1920; IISG Studies + Essays 33
Amsterdam: Aksant, 2002; ISBN 90-5260-034-1, 304 pp., ill.

De historische belangstelling voor de effecten van de Eerste Wereldoorlog op Nederland was tot voor kort gering. Veel studies eindigen in 1914, andere beginnen in 1920. Het onderzoek was hoofdzakelijk gericht op de gevoerde buitenlandse politiek; studies over binnenlandse ontwikkelingen ontbreken vrijwel geheel.
Dit boek bevat een analyse van de effecten van de Eerste Wereldoorlog op de ontwikkeling van de hoofdstromen van de Nederlandse arbeidersbeweging: katholieken, socialisten, protestants-christelijken en syndicalisten. De oorlog vormt een versnellingsfase in de ontwikkeling van de arbeidersbeweging, vooral op het terrein van regulering van arbeidsverhoudingen. Door de oorlogscrisis werden de verschillende partijen gedwongen rond de tafel te gaan zitten. De overheid erkende de vakbeweging als vertegenwoordiger van de arbeiders en de politieke plicht om de bestaanszekerheid van arbeiders te garanderen. De fundamenten van de Nederlandse overlegeconomie en verzorgingsstaat van na 1945 werden daarmee tijdens de Eerste Wereldoorlog gelegd.

top