IISH

Een peertje voor de dorst

Een peertje voor de dorst
Elise van Nederveen Meerkerk en Jan Peet, Een peertje voor de dorst. Geschiedenis van het philips Pensioenfonds; ISBN 90.5260.030.9, 492 pp., ill.; EURO 30,00

Pensioenen staan in de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling. De AOW en de verzekeringen bij pensioenfondsen ontkomen niet aan de versobering in de sociale zekerheid. Maatschappelijke veranderingen vragen om nieuwe, meer geïndividualiseerde vormen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De vergrijzing van de bevolking roept de vraag op naar de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst. De rol van ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen in het pensioenstelsel verandert, maar wordt niet minder belangrijk.
Het Philips Pensioenfonds gaat terug tot 1913 en behoort daarmee tot de oudste pensioenfondsen in Nederland. Het verzekert pensioenen voor een grote onderneming - Philips - die op sociaal gebied vaak baanbrekend werk heeft verricht. De geschiedenis van het Philips Pensioenfonds staat dan ook in veel opzichten model voor de ontwikkeling van de aanvullende pensioenverzekering in Nederland. Daarnaast is dit boek een interessante bijdrage aan de geschiedenis van Philips zelf.

top