IISH

De oude Indische wereld 1500-1920

De oude Indische wereld 1500-1920
Ulbe Bosma en Remco Raben, De oude Indische wereld 1500-1920
Amsterdam : Bert Bakker, 2003; ISBN 90-351-2572-x; 414 pp.

De oude Indische wereld is de geschiedenis van de Nederlandse koloniale samenlevingen in Azië, vanaf de allereerste ontmoetingen tussen Europeanen en Aziaten tot het begin van de twintigste eeuw. Het perspectief van de auteurs is ongewoon en vernieuwend. De oude Indische wereld is voor alles een relaas van Indische mensen, in de ruimste zin van het woord: zij die in Indië hun thuis hadden of vonden. Dit Indië was een wereld waarin koloniale bestuurders en reizigers uit Europa mensen waren die voorbijgingen
Het boek geeft voor het eerst een samenhangend beeld van vier eeuwen Indische samenlevingen in Azië. Aan de hand van voorheen weinig gebruikte bronnen als familiepapieren, lokale archieven en kranten maken de auteurs een tot nog toe onbekende wereld zichtbaar.
Ulbe Bosma en Remco Raben zijn senior onderzoekers bij respectievelijk het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

top