IISH

Marx und seine niederländische Verwandten

Jan Gielkens, Karl Marx und seine niederländische Verwandten. Eine kommentierte Quellenedition
Schriften aus dem Karl-Marx-Haus, 50
Trier: Karl-Marx-Haus, 1999, ISBN 3-86077-845-5, 442 pp.

Deze editie brengt 77 documenten samen uit de Nederlandse familiekring van Karl Marx en geeft in de inleiding het eerste uitvoerige overzicht over diens Nederlandse verwanten. Van de hier gepubliceerde documenten worden er twee voor het eerst gepubliceerd. Voor het eerst in de oorspronkelijke taal verschijnen twaalf documenten, waaronder acht brieven van Marx' zuster Sophie aan haar dochter Caroline.

top