Klink, Dirk Jakobus (1892-1960)

Directeur-generaal van de Oranje Nassaumijnen (Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen) en adjunct-directeur van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam. Van 1947-1950 was hij zelstandig raadgevend ingenieur. In 1950 emigreerde hij naar Zuid Afrika. Van 1950 tot 1960 was hij directeur van Safimex (Pty) Ltd (South African Import and Export Company) in Kaapstad.

Economische sector(en)

14  Winning van zand, grind, klei, zout e.d.

Bronnen

Literatuur
'Necrologie Ir. D.J. Klink (1892-1960', in: De Ingenieur no. 18, 24 april 1960

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst