Hudig L. Jzn., Dirk (1876-1973)

Directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij.
Amsterdam

Economische sector(en)

61  Vervoer over water

Bronnen

Literatuur
'Dirk Hudig L.Jzn.', in: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek deel 37 (1974) 351-353.
A.H. Flierman, 'Hudig [L.Jzn.], Dirk (1876-1973)', in: Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 3 ('s Gravenhage 1989) 278-279.
J.A.H. van 't Hoff, Leven van een Amsterdamse reder : Dirk Hudig L. Jzn. (S.l. s.a.).
Jan Bruggeman, 'Dirk Hudig 1876-1973', in: J. Visser et al., Nederlandse ondernemers 1850-1950. Amsterdam (Zutphen 2013) 166-171.
Wim M. Zappey, 'Dirk Hudig L. Jzn. Levensschets van een Amsterdamse reder', in: Economisch-historisch jaarboek deel 31 (1965-1966) 3-41.

Links
NEHA Jaarboek
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
Biografisch woordenboek van Nederland

 

« Terug naar lijst