Heldring, Ernst (1871-1954)

Directeur Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (1899-1937); president Nederlandsche Handel-Maatschappij (1939-1948).
Amsterdam

Economische sector(en)

61  Vervoer over water
65  FinanciŽle instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en pensioenfondsen)

Bronnen

Literatuur
Ernst Heldring, Herinnering en dagboek van Ernst Heldring / bewerkt door Joh. de Vries (Groningen 1970).
H. van Riel, 'Ernst Heldrings dagboek en herinneringen', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (1971) 86.
Joh. de Vries, 'Ernst Heldring 1871-1954', in: J. Visser et al., Nederlandse ondernemers 1850-1950. Amsterdam (Zutphen 2014) 154-159.
Joh. de Vries, 'Heldring, Ernst (1871-1954)', in: Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1 ('s Gravenhage 1979) 236-237.
L.J. Plemp van Duiveland, 'E. Heldring', in: Economisch-historisch jaarboek deel 26 (1952-1954) 262-265.

Links
NEHA Jaarboek
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
'Ondernemers geportretteerd' een virtuele tentoonstelling van het NEHA, Amsterdam
Biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum, Leiden
Biografisch woordenboek van Nederland

 

« Terug naar lijst