Heek, Gerrit Jan van (1837-1915)

Firmant Van Heek & Co, oprichter Boekelosche Stoomblekerij en G.J. van Heek & Zonen.
Enschede

Economische sector(en)

17  Vervaardiging van textiel

Bronnen

Literatuur
Nederland's patriciaat / Centraal Bureau voor Genealogie [en Heraldiek] 93 (2002).
A.L. van Schelven, 'Heek, Gerrit Jan van (1837-1915)', in: Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1 ('s Gravenhage 1979) 234-236.
Bastiaan Willink, De textielbaronnen : Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980 (Zutphen 2010) 135-136.
Bastiaan Willink, De textielbaronnen : Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980 (Zutphen 2010) 44-52.
J.J. Moerman en T. Klijnhout-Moerman, Grote Nederlanders> (Den Haag/Batavia s.a.) 67-73.
S.L. Rossel, 'Gerrit Jan van Heek (1837-1915). Protestant, liberaal of patriarch?', in: P. Werkman en R. van der Woude (red.) Geloof in eigen zaak. Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw, (Amsterdam 2006) 53-97.
Wim H. Nijhof, 'Familie Van Heek', in J. Visser (et al.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel (Walburg Pers : Zutphen 2011) 294-303.

Links
Biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum, Leiden
Biografisch woordenboek van Nederland

 

« Terug naar lijst