IISG

Algemene informatie

Missie

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is het grootste documentatie- en onderzoekscentrum ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis. Sinds zijn oprichting in 1935 zet het instituut zich in voor het verzamelen, behouden en ter beschikking te stellen van het erfgoed van sociale bewegingen. Het instituut is onafhankelijk en betrouwbaar en daardoor een natuurlijke bewaarplaats voor het dikwijls bedreigde culturele erfgoed van de arbeidersbeweging en andere emancipatorische groepen en stromingen. De onderzoeksafdeling van het instituut richt zich vooral op de geschiedenis van de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en organiseert internationale projecten op dit terrein. De omvangrijke verzameling (archieven, bibliotheek- en audiovisueel materiaal) beslaat ruim 50 km planklengte. Het IISG is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Collecties

Het IISG bezit meer dan 3000 archieven, 1 miljoen boeken en tijdschriften en een grote collectie beeld- en geluidsmateriaal. De Collecties zijn ontsloten door middel van een online catalogus, een archievenindex en inventarissen. Het Instituut biedt onderdak aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) en het Persmuseum (NPM). Beide bieden aanvullende collecties en diensten aan. Hun materiaal is opgenomen in de catalogus van het IISG. Bezoekers kunnen de collecties raadplegen in de studiezaal.

Onderzoek en Publicaties

Het Instituut verricht en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Het is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers. Het organiseert congressen, symposia en internationale onderzoeksprojecten. Het IISG publiceert ook resultaten van onderzoek en maakt daarbij gebruik van internationale wetenschappelijke uitgevers en een eigen uitgeverij. Het tijdschrift van het Instituut, de International Review of Social History, wordt gepubliceerd door Cambridge University Press en verschijnt drie maal per jaar, met een supplement.

top