Conducts research and collects data
on the global history of labour,
workers, and labour relations


Monthly prices of agricultural goods on Zeeland and Brabant markets, 1816-1855

Working document project on the reconstruction of the national accounts of the Netherlands
Author: Arthur van Riel

The datafiles:
Monthly prices of agricultural goods on Brabant markets, spreadsheet (.xsl, 243 Kb)
Monthly prices of agricultural goods on Zeeland markets, spreadsheet (.xsl, 226 Kb)

Zeeland sources

Provinciaal Blad van Zeeland (1830-56); Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Zeeland, Verslag van den Toestand der Provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten (1856-76); Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks xvvi, Marktprijzen van Granen te Middelburg (1904)*; RA Zeeland, Archief Provinciaal Bestuur Zeeland 1813-50, 282-283, 311, 313-317, 350, 356-360; ANP, F11 Subsistences, 839, 840, 842, 895; ARA, Archief Binnenlandse Zaken 1795-1813, 822, 981; ARA, Archief Binnenlandse Zaken, Binnenlands Bestuur B, 1814-1831, 1365; ARA, Geheim Archief Ministerie van Oorlog, 1813-1844, Achief van de Commissie van Onderzoek en Verevening der Pretensiën voortspruitende uit gedane Leverantiën aan de Geallieerde Legers, 1814-1832, 64; RA Zeeland, Prefectuur Archief 1810-1814, 983, 987, 1116; Verzameling van Stukken, table G; Labrousse et al., Prix du Froment, 221.

Brabant sources

Provinciaal Blad van Noord-Braband (1816-49); Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant aan de Provinciale Staten aangeboden (1848-82); Statistisch en Staathuishoudkundig Jaarboekje (1860), 296; Van Mierlo (1988, 94-9); RA Noord-Brabant, Archief Departementaal Bestuur van de Monden van de Rijn 1810-1814, 1412, 1414; RA Noord-Brabant, Archief Commissie voor Landbouw, 44; GA Den Bosch, Oud Archief, 69; ARA, Archief Binnenlandse Zaken, Binnenlands Bestuur B, 1814-1831, 1365; ANP, F11 Subsistences, 839, 840, 842, 895; ARA, Archief Binnenlandse Zaken 1795-1813, 822, 981; ARA, Kabinet des Konings, 1813-1840, 6512; Verzameling van Stukken, table G; Labrousse et al., Prix du Froment, 222; BSI (1889), 110; JKN (1881-1913).

Units of measurement

mud			100 litres ('dry' wares)
vat			100 litres ('wet' wares)
wisse			1 cubic metre
hl 			hectolitre; 100 litres
kg			kilogram; 1,000 grams
de 100			1,040 pieces

Source: J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten (Amsterdam, 1982; Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 3).

Currency

All prices are quoted in Dutch guilders, which consisted of 100 cents. The silver content of the guilder is available in Arthur van Riel, Prices of consumer and producer goods, 1800-1913


colophon   license   privacy


An Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
address
P.O. Box 2169
1000CD Amsterdam

Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
The Netherlands
opening hours
The Reading Room is open
Mon: 10 am till 5 pm
Tue-Fri: 9 am till 5 pm

ask@iisg.nl
contact
T + 31 20 6685866
F + 31 20 6654181
E info@iisg.nl