IISG

Stem Provo Kejje lache
Stem Provo Kejje lache
Verkiezingsbord gemaakt door
Rob Stolk

1966

Signatuur:
BG A 21/50

Provo deed mee, na veel interne discussie, met de Amsterdamse gemeenteraads-verkiezingen van 1 juni 1966 en zette vooral in op leefbaarheid en een schoon milieu.
Origineel verkiezingsbord: signatuur BG S 4/1, 123 x 186 cm
top