IISH

Vasil'ki - cover
Vasil'ki
slova B. Lichareva, muzyka V. Solov'eva-Sedogo;
 ispolniaet V. Nechaev
S.l. : Vserossiiskoe Teatral'noe Obshchestvo,
1955


Cornflowers

words by B. Licharev, music by V. Solov'ev-Sedoi; performed by V. Nechaev

Call number:
BG PK 1/235
top