IISG

Internationale organisaties

Inleiding

Marx in bijrolInternationale organisaties nemen binnen de collecties van het IISG een belangrijke plaats in. De opkomst van de vroege arbeidersorganisaties hield rechtstreeks verband met arbeidsmigratie, zowel binnen Europa als wereldwijd. De arbeidersbeweging poogde de internationale solidariteit te voeden via socialisme en vakorganisatie. Bronnen met betrekking tot de Internationales - van de Eerste tot en met de Vierde en verder - behoren tot de kern van het verzamelgebied van het IISG. Klassiekers in de archievensector zoals Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Kautsky en Moses Hess reiken ver over nationale grenzen heen. Het IISG bewaart de archieven van diverse internationale vakbondsfederaties, studenten- en vredesorganisaties. Amnesty International en Greenpeace hebben hun collecties aan het IISG toevertrouwd.

In de bibliotheek van het IISG is geschiedenis van internationale organisaties en de sociale geschiedenis wereldwijd sinds de vroeg-moderne tijd vanuit verschillende perspectieven te bestuderen. Door de inlijving van een aantal speciale verzamelingen biedt de bibliotheek méér dan sociale geschiedenis alleen. Zo is er veel materiaal met betrekking tot de autonomen en antiglobalisten, alternatieve economie en ecologie, de vrouwen- en homobeweging.

Humanist onthoofdDe verzameling is op verschillende manieren ontsloten. In de archievenindex vindt men de individuele archiefbeschrijvingen en een lijst van alle archieven per land, (zoek op Internationale Organisaties dan wel het land van geboorte of vestiging van de persoon of organisatie in kwestie).
Boeken, periodieken en beeld- en geluidmateriaal zijn te vinden via de bibliotheekcatalogus. Ook is het mogelijk om via één zoekopdracht de archievenindex, bibliotheekcatalogus en andere dataverzamelingen te raadplegen via search.

De volledige tekst van de collectiepresentatie Internationale organisaties is tevens beschikbaar als pdf-file (80 Kb).

Archieven >>top