IISH

Tidak ada demokrasi tanpa...
Tidak ada demokrasi tanpa...
There will be no democracy without ... a revolution in thought.

Er is geen democratie zonder ... revolutie in het denken.

Jakarta 2004
top