IISG

De Paasheuvel, Vierhouten
AJC-ers poseren voor de Paasheuvel tijdens een conferentiekamp, 1929.
Koos Vorrink 2e naast de klok.
Foto: Nederlandsch Foto-Bureau 'Polygoon' (Haarlem)

Signatuur:
BG A20/273
top